Informacja o pomocy dla obywateli Ukrainy

Przedstawiamy do Państwa wiadomości i upowszechnienia informację przekazaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o uruchomieniu zakładki informacyjnej dla obywateli Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

W zakładce można znaleźć m.in. informacje dotyczące zasad podejmowania pracy w Polsce, wsparcia jakie udzielają urzędy pracy oraz życia i pracy w Polsce.

Ponowna interwencja w sprawie paliwa do prac rolniczych

W związku z otrzymaną informacją z MRiRW, że wspomniane przez nas (KRIR) braki i ograniczenia w dostępie do paliwa miały charakter przejściowy – 10 marca 2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zdecydowaną interwencję w tej sprawie.

Rolnicy cały czas mają trudności z zakupem oleju napędowego. Indywidualni odbiorcy-rolnicy, którzy zaopatrują się hurtowo w paliwo u dostawców, otrzymują informacje o wstrzymaniu dostaw.

Czytaj więcej: Ponowna interwencja w sprawie paliwa do prac...

Pomoc w poszukiwaniu pracy przez obywateli Ukrainy

imagesJak informuje Ministertstwo Rodziny i Polityki Społecznej obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub wojewódzkiego urzędu pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Uzyskanie pomocy możliwe jest przez bezpośrednią wizytę w urzędzie pracy lub w formie zdalnej poprzez kontakt telefoniczny z urzędem pracy lub Infolinią „Zielona Linia” – tel. 19524, ale również zapoznanie się z informacjami o poszukiwaniu pracy na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia w wersji językowej dla obywateli Ukrainy https://lang-psz.praca.gov.pl/uk/.

 

Czytaj więcej: Pomoc w poszukiwaniu pracy przez obywateli Ukrainy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - apel KRIR

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy pismo Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych,  w którym zaapelował do prezesów izb wojewódzkich o włączenie się w pomoc dla uchodźców obywateli Ukrainy. Prezes Wiktor Szmulewicz prosi o solidarność i zaangażowanie, na które jak pisze zawsze u rolników można liczyć w trudnych sytuacjach pobierz

Interwencja ŚIR w sprawie limitów na paliwo

W związku ze zbliżającą się wiosną i pracami polowymi Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się do prezesa KRIR o podjęcie działań w zakresie zwolnienie rolników z limitu kupna paliwa dla gospodarstw rolnych, które zostały wprowadzone na niektórych stacjach benzynowych. Zwrot akcyzy nie jest adekwatny i już nie będzie w stosunku do ceny paliwa jaka jest na rynku. Zarząd Świętokrzyskiej Izb Rolniczej proponuje wsparcie dopłaty w wysokości 3zł -3,5zł do 1 litra oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2