Krajowa Rada Izb Rolniczych zabiega o zabezpieczenie gospodarstw dotkniętych suszą

W związku z suszą jaką obserwowaliśmy w kwietniu br. KRIR wystąpiła do ministerstwa rolnictwa o zabezpieczenie środków finansowych na pomoc dotkniętym gospodarstwom pobierz

Odpowiedź ministerstwa w sprawie klimatycznego bilansu wodnego

Przekazujemy odpowiedź MRiRW na opinię samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Resort rolnictwa poinformował, że uwzględniono uwagę samorządu rolniczego dotyczącą objęcia monitoringiem suszy na I kategorii gleb upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. W kwestii wniosku izb rolniczych o określenie KBW dla trwałych użytków zielonych resort rolnictwa stwierdził, że nie jest możliwe prowadzenie monitoringu suszy dla upraw traw, gdyż trawy nie są wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477). Dodatkowo brak jest aktualnie możliwości określenia klimatycznego bilansu wodnego dla użytków zielonych z uwagi na fakt, iż nie zostały opracowane szczegółowe mapy dla kraju określające poziom wody gruntowej, od których- oprócz KBW- zależy wilgotność gleb użytków zielonych, a IUNG-PlB zakresem badań środowiskowych dotyczących poziomu wód gruntowych nie zajmuje się.

W sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry

W załączeniu odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dn. 8 lutego 2019 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, skierowany przez KRIR do Ministra Środowiska na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej z dnia 28.01.2019 r. pobierz

Krajowa Rada Izb Rolniczych zawsze za rolnikiem

KRIR wystąpiła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wypłaty zaliczek dla rolników, którzy zostali wytypowani w danym roku do kontroli pobierz

XII Walne Zgromadzenie ŚIR

Zarząd Świętokrzyskiej  Izby Rolniczej informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Biurze ŚIR w Kielcach,
ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce odbędzie się XII Walne Zgromadzenie Delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2