Konferencja -Ekoschematy - nowe wyzwania w rolnictwie

logotypy

 

"Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 szansą na wyrównanie dochodów w rolnictwie. Ekoschematy -nowe wyzwania w rolnictwie."


Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 szansą na wyrównanie dochodów w rolnictwie. Ekoschematy -nowe wyzwania w rolnictwie.
W ramach projektu w dniu 6.07. 2023r. zostanie zorganizowana Konferencja, której celem będzie zapoznanie uczestników z działaniami jakie musi podjąć rolnik, jakie zadania stawia się przed polskim rolnictwem, a konkretnie przed polskimi rolnikami.

Czytaj więcej: Konferencja -Ekoschematy - nowe wyzwania w...

„Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar D – termin naboru wydłużony do 19 lipca

W związku z wnioskiem Zarządu KRIR z dnia 19 czerwca 2023 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu do dnia 19 lipca 2023 r. włącznie.

Komunikat o ww. wydłużeniu naboru dostępny jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-d-termin-naboru-wydluzony-do-19-lipca

Wprowadzenie zasad szybkiego reagowania na sytuację na rynku nawozów

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 31 maja 2023 roku, dotyczące wniosku zgłoszonego podczas XVI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI, skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o wprowadzenie zasad szybkiego reagowania na sytuację na rynku nawozów, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych w dniu 9 czerwca 2023 roku, przekazał następujące informacje:

Czytaj więcej: Wprowadzenie zasad szybkiego reagowania na...

Stypendia pomostowe 2023

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach przedstawiamy informację wraz z regulaminem dotyczącą realizacji XXII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024.
Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

STYPENDIA DLA DZIECI BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR 2023/2024

Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów, poprzez ufundowanie stypendiów na I rok studiów i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Czytaj więcej: Stypendia pomostowe 2023

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2