Świętokrzyska Izba Rolnicza uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej należy dostarczyć do 24.marca 2023 roku do godz 15.00 do Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ul. Chopina 15/3

UCHWAŁA NR 1/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

UCHWAŁA NR 2/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (terminarz wyborczy)

OSOBA FIZYCZNA Zgłoszenie kandydata będącego osobą fizyczną (osobiście lub przez osobę upoważnioną)   

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   

Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie   

Oświadczenie o niekaralności     

Upoważnienie udzielone przez osobę fizyczną (kandydata)   

Lista osób popierających kandydata (os fiz) 

OSOBA PRAWNA  Zgłoszenie kandydata osoby prawnej     

Upoważnienie do zgłoszenia kandydata     

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie      

Oświadczenie o niekaralności       

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych     

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata osoby prawnej

PROTOKÓŁ rejestracji kandydata

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA 

Pismo do urzędów gmin 

Zgłoszenie Kandydata do Komisji  Zgłoszenie pdf    

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej     

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz okręgów wyborczych

 Obwieszczenia Wykaz okręgów wyborczych

Składy Komisji Wyborczych

Uchwały WKW dot. zmian w składzie OKW:

uchwała nr 5 dot. zmian w składzie Komisji nr 9 w Jędrzejowie,

uchwała nr 6 dot. zmian w składzie Komisji nr 50 w Opatowie

Uchwała nr 7 dot. zmian w składzie Komisji nr 71 w Dwikozach

Uchwała nr 8 dot. zmian w składzie Komisji nr 97 w Kluczewsku

Uchwała nr 9 dot. zmian w składzie Komisji nr 7 w Tuczępach

Uchwała nr 10 dot. zmian w składzie Komisji nr 30 w Łopusznie

Uchwała nr 12 dot. zmian w składzie Komisji nr 95 w Szydłowie

Uchwała nr 13 dot. zmian w składzie Komisji nr 46 w Radoszycach

Wzory Obwieszczeń Wojewódzkiej Komisji Wyborczej:

Obwieszczenie Kandydaci.docx, doc, pdf, 

Obwieszczenie o dodatkowym naborze

Obwieszczenie o nie przeprowadzaniu wyborów, jeśli nie ma więcej niz dwóch kandydatów  wersja WORD

Protokól wyniku wyborów bez głosowania pobierz

Obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym pobierz

INFORMACJA o dodatkowym naborze kandydatów   pobierz

OBWIESZCZENIE z dnia 5 września 2023 r. - dodatkowy termin zgłaszania kandydatów pobierz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej - Lista kandydatów na członków rad powiatowych w wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wg gmin alfabetycznie 1 (buski, jędrzejowski,kazimierski), 2 (kielecki, konecki), 3 (opatowski, ostrowiecki, pińczowski), 4 (sandomierski, skarżyski, starachowicki), 5 (staszowski, włoszczowski)

PROTOKÓŁ Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Wyników Wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej pobierz 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6

Wyniki wyborów Przewodniczącego Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VII kadencji  pdf

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2