Forum Nowoczesnego Rolnictwa

Forum4W środę, 29 maja w auli głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się Forum Nowoczesnego Rolnictwa - Rolnictwo 4.0. Forum otworzył rektor Politechniki Świętokrzyskiej profesor Zbigniew Koruba - Politechnika Świętokrzyska również działa w zakresie rolnictwa, możemy przedstawić nasze możliwości i potencjał. Od dawna mamy w planach, aby prowadzić badania naukowe w zakresie nowoczesnego rolnictwa, ale także utworzyć specjalność i kierunek studiów, który wykorzystuje nowoczesne technologie w rolnictwie. Chcemy zachęcić młodzież do kształcenia. Głos zabrał również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Czesław Siekierski:

- Dzisiejsze spotkanie to dokonanie ocen tego co się wydarzyło w Polsce i na świecie w rolnictwie. Powinniśmy wyciągnąć wnioski i dokonać analizy co do wyzwań, które będą nas czekały w przyszłości. Jak powinniśmy zareagować, jak działać w sensie przemian oraz jakie propozycje złożyć do przyszłej wspólnej polityki rolnej. W województwie świętokrzyskim zmieniło się dużo, głównie w zakresie restrukturyzacji gospodarstw. Ale jest duży przepływ ziemi przez ustne umowy. Trzeba to uporządkować. Rolnicy, którzy produkują na rynek (także dzierżawcy) muszą mieć dostęp do wszystkiego co jest możliwe, muszą mieć możliwość inwestowania, dopłaty do paliwa,  kredyty. Muszą mieć stabilizację. 

Czytaj więcej: Forum Nowoczesnego Rolnictwa

IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych obecnej VII kadencji

W dniu 23 maja 2024 r., w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się IV posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Dariusz Rohde, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Szymański, Dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych KOWR Michał Wójciak, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem KOWR Piotr Jaźwiński.

Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2023 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2023 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań. Ponadto, Członkowie KRIR przyjęli stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych sprawie koniecznych zmian wspólnej polityki rolnej i polityki krajowej dotyczącej rolnictwa. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych na posiedzeniu w dniu 23 maja 2024 r., biorąc pod uwagę zbliżające się wybory do Europarlamentu, wyraża zdecydowanie, iż Eurodeputowani w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego powinni prezentować stanowisko, że podstawą europejskiego rolnictwa jest produkcja bezpiecznej i wysokiej jakości żywności na obszarach wiejskich oraz zapewnienie Europie bezpieczeństwa żywnościowego przy poszanowaniu przyrody

Czytaj więcej: IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych...

Agroturystyka to dobry sposób na zwiększenie dochodu rolnika

Zbliżają się wakacje, czas urlopów i wypoczynku dla mieszkańców miast i osób pracujacych poza rolnictwem. Dla rolników zupełnie przeciwnie - to czas wytężonej pracy nie tylko na polu, w zagrodzie ale także czas przetwarzania, gromadzenia, konfekcjonowania a także przyjmowania gości w agroturystycznych gospodarstwach. Od poinad trzydziestu lat agroturystyka rozwija się i aktualnie jest na naprawdę dobrym i bardzo dobrym  poziomie. Oferta agroturystyczna jest zróżnicowana, bogata ale pozwalająca na większą swobodę, lepsze dostosowanie do indywidualnych potrzeb turysty. Chcę Państwu polecić film dotyczący agroturystyki w województwie świętokrzyskim przygotowany przez telewizję internetową stv. Zapraszam https://stv.info/38312/agrosfera-agroturystyka-dla-kazdego-co-turystom-zaoferowac-na-wsi/

 

XXIII Final Regionalny Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo"

ZubIAUmRW niedzielę 26 maja w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbył się już XXIII Finał Regionalny Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów". 

Konkurs jest organizowany corocznie przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego przy ścisłej współpracy Regionów. W naszym przypadku organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przy ścisłej współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej i oczywiście Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, bez którego pracy u podstaw (w terenie) nie byłoby czego oceniać. Konkurs jest corocznie ogromnym świętem najlepszych, wspaniałych produktów regionalnych wytwarzanch w gospodarstwach rolniczych lub z produktów pochodzacych z tychże gospodarstw. 

Świętokrzyska Izba Rolnicza włącza się również w organizację tego wydarzenia poprzez ufundowanie jednej z nagród oraz udział w ocenie produktów poprzez członkostwo w Komisji Konkursowej. Na zdjęciu Wiceprezes Jacek Wach wręcza nagrodę - wyróżnienie za syrop z aronii dla Pani Bożeny Brożyna prowadzącej gospodarstwo Agroturystyczne "Świętokrzyski Zakątek" oraz przetwarzajacej produkty z gospodarstwa w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego.

Czytaj więcej: XXIII Final Regionalny Konkursu "Nasze...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada w sprawie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne i objęte ochroną

Bez nazwy16 maja 2024. Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek dotyczący szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne i objęte ochroną, które zawarto w stanowisku Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej.

W pierwszej kolejności resort klimatu i środowiska zaznacza, że dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich w ramach planowania łowieckiego zarządzają populacjami zwierzyny. W przypadku nadmiernych szkód powodowanych przez zwierzęta łowne istnieje możliwość zakwestionowania ustalonych limitów pozyskania przez organy, które opiniują te plany wójta, burmistrza lub prezydenta miasta a także przedstawicieli właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Czytaj więcej: Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada w...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2