Populacja wilka jest problemem dla rolników

W odpowiedzi na wniosek izb rolniczych w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji wilka, Ministerstwo Klimatu i Środowiska pismem z dnia 28 lutego 2024 r., informuje co następuje:

Wilk podlega ochronie ścisłej na terenie całego kraju od 1998 r. (aktualnie na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt). Populacja wilka od czasu objęcia ścisłą ochroną gatunkową systematycznie wzrasta, podobnie powiększył się zasięg jego występowania.

Czytaj więcej: Populacja wilka jest problemem dla rolników

Kryteria przetargów należy zmienić

Minister rolnictwa Czesław Siekierski odpowiada na pismo KRIR/JM/20/2024 w sprawie wniosku zgłoszonego podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, dotyczące kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych. Minister  jest otwarty na dyskusję w tej sprawie. W załączeniu pismo KRIR odpowiedź MRiRW

Izby Rolnicze wnioskują o rekompensaty dla gospodarstw rybackich

W dniu 5 marca 2024 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek III Posiedzenia KRIR VII kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia działań prawnych mających na celu wprowadzenie rekompensat dla gospodarstw rybackich za straty powodowane przez gatunki zwierząt rybożernych, jak: czaple, kormorany, wydry, tracz nurogęś.

Straty powodowane przez gatunki chronione zwierząt rybożernych często sięgają 100% obsad ryb w stawach hodowlanych. Grozi to upadkiem wielu gospodarstw rybackich w Polsce.

Jakie dopłaty do upraw zielarskich?

IMG 8656W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopłat do powierzchni upraw zielarskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o dostępnych formach pomocy:

Obecnie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR), rolnicy uprawiający rośliny zielarskie mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu płatności bezpośrednich, tj. w szczególności z podstawowego wsparcia dochodów oraz płatności redystrybucyjnej.

 

Czytaj więcej: Jakie dopłaty do upraw zielarskich?

Ministerstwo utrzymuje, że aplikacja suszowa działa poprawnie

Przekazujemy do Państwa wiadomości korespondencję (przykłady) jaka wpływa do KRIR w sprawie źle działającej aplikacji suszowej oraz wniosków wojewódzkich izb rolniczych w tej sprawie. Ministerstwo prowadzi obserwację aplikacji, jednakże stoi na stanowisku, że działa ona poprawnie. W załączeniu odpowiedź MRiRW oraz sygnały z izb rolniczych : KRIR, KRIR, WMIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2