Innowacje w rolnictwie

Na stronach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich znajdują się bardzo ciekawe filmy zachęcające do nowych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich zamieszczone pod hasłem Innowacje w rolnictwie. Zachęcamy do obejrzenia. Mogą stanowić inspirację do działań przynoszących korzyści. http://ksow.pl/news/entry/6459-innowacje-w-rolnictwie-cykl-filmow.html

Oferta handlowa

W załączeniu oferta dot. zakupu produktów rolnych z Polski pobierz

Szkolenia - Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych"

 Szkolenia z zakresu „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” przeznaczone są dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Szkolenia są bezpłatne i realizowane są w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jedne zajęcia szkoleniowe trwają 2 dni (łącznie 16 godzin) Pierwszego dnia odbywają się zajęcia teoretyczne, a drugiego dnia terenowe zajęcia praktyczne. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu oraz dojazdu na szkolenie.

Podczas pierwszego dnia szkoleń zajęcia będą prowadzone metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – 8 godzin.

Drugiego dnia szkoleń będą odbywały się pokazy, demonstracje i ćwiczenia, które prowadzone będą na zróżnicowanych obiektach leśnych, przynajmniej dwóch podczas jednego szkolenia – 8 godzin.

Szkolenia przeznaczone są dla osób z całego kraju i będą realizowane do 31 grudnia 2014 r. Szkolenia odbędą się w 5 etapach.

Podczas szkoleń uczestnikom zostaną przekazane broszury szkoleniowe, a na zakończenie szkoleń otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się na stronie KRIR http://www.pielegnacjalasu.pl/sites/default/files/1zalacznik_6_harmonogram_realizacji_operacji.xls

Tutaj można pobrać informacje o naborze i program szkolenia

 

Lista odmian zalecanych

SDOO Słupia udostępniła Listę Odmian Zalecanych do uprawy na 2014 rok dla województwa 
świetokrzyskiego pobierz

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Świętokrzyskie Rolnicze Centrum Szkoleniowo Promocyjne Sp. Z o.o.   działające przy Świętokrzyskiej Izbie Rolniczej upoważnione zostało przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach do prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. 

Dla rolników i osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy organizowane są odpłatne szkolenia w zakresie:

Czytaj więcej: Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2