Samorząd rolniczy całym sercem z protestującymi rolnikami

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie


Krajowa Rada Izb Rolniczych zdecydowanie popiera protesty rolników w Polsce. W całej Unii Europejskiej protestują rolnicy domagając się natychmiastowego rozwiązania problemów, które dawno przekroczyły dopuszczalną granicę i uniemożliwiają pracę w rolnictwie poprzez ingerencje polityczne i administracyjne. Jest to jasny dowód na konieczność ponownego zdefiniowania warunków Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Krajowa Rada Izb Rolniczych podtrzymuje stanowisko, iż podstawowym zadaniem rolnictwa musi nadal być zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, produkcja wysokiej jakości i bezpiecznej żywności, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności gospodarstw rolnych. Dlatego Krajowa Rada jest przeciwna wszelkim przymusowym ograniczeniom wielkości produkcji rolnej, wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy, ugorowania).

Czytaj więcej: Samorząd rolniczy całym sercem z protestującymi...

Prawo do zasiłku chorobowego dla rolniczek będących w ciąży

Przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie prawa do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży.

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że osoba ubezpieczona w KRUS ma prawo ubiegania się o zasiłek chorobowy od 30 do 180 dni choroby oraz w przedłużonym okresie, jednak wymaga to złożenia w placówce KRUS wniosku oraz druku N-14 wypełnionego przez lekarza prowadzącego i stawienia się na komisji lekarskiej. Dotyczy to również kobiet w ciąży. Jedocześnie kobiety w ciąży przebywające na zwolnieniu lekarskim w ramach ZUS mogą pobierać zasiłek chorobowy przez maksymalnie 270 dni, czyli tyle ile trwa ciąża i nie muszą składać dodatkowych wniosków, ani stawiać się na komisję lekarską, by kontynuować L4.

Czytaj więcej: Prawo do zasiłku chorobowego dla rolniczek...

Wniosek KRIR o aktualizację minimalnych cen skupu i uruchomienie interwencji

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 12 stycznia 2024 r., dotyczące wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie podjęcia działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen skupu płodów rolnych, resort rolnictwa poinformował 1 lutego 2024 r., co następuje.

„W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi urealnienie (podwyższenie) poziomów cen interwencyjnych dotyczy wszystkich sektorów rolnych, co do których w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE przewidziany jest skup interwencyjny, tj. pszenicy zwyczajnej i durum, jęczmienia i kukurydzy, wołowiny i cielęciny oraz masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

Czytaj więcej: Wniosek KRIR o aktualizację minimalnych cen...

Kwestionariusz dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy link do “Kwestionariusza dla dostawców w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych”. Zachęcamy Państwa producentów rolnych do wypełnienia ankiety, wg   osobistych doświadczeń w tym zakresie. Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze i Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej jest przeprowadzane we wszystkich państwach członkowskich i dotyczy dostawców objętych dyrektywą na różnych etapach łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey 

 

 

Relacja z podróży do Norwegii

Żyć z wizją dalekiej przyszłości

Wizyta studyjna w Norwegii, w ramach projektu "Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym"

IMG 9637W styczniu br. miałam okazję uczestniczyć w podróży do Norwegii. Wyjazd został zorganizowany jako dopełnienie warsztatów w jakich uczestniczyłam w grupie osób z powiatu sandomierskiego- samorządowców, pracowników związanych z gospodarką odpadami, przedstawicieli biznesu na obszarach wiejskich, instytucji doradczych i samorządowych, NGO.
Temat przewodni całego projektu, który realizowany był w powiatach sandomierskim i starachowickim, to biogospodarka w obiegu zamkniętym. Sprawa dotyczy wykorzystania odpadów biologicznych (organicznych), tak aby nie stanowiły odpadów a w dodatku przyniosły korzyści. Na warsztatach przeprowadzonych na jesieni przez specjalistów z Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civic” analizowaliśmy potrzeby i możliwości w tym zakresie w naszym otoczeniu (obszarze do życia).
W Norwegii zobaczyliśmy to, co w naszych warunkach wydaje się trudne do realizacji, aczkolwiek nie niemożliwe.

Czytaj więcej: Relacja z podróży do Norwegii

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2