Minister odpowiada na postulaty dot. rynku wieprzowiny

W dniu 29 czerwca 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowski odniósł się do postulatów przedstawionych przez Zarząd KRIR mających na celu wsparcie producentów wieprzowiny w Polsce. Minister J.K, Ardanowski zaznaczył, że strona polska nieustannie podejmuje działania na rzecz zmniejszania zasięgu obszaru zagrożenia oraz prowadzi szereg innych działań w celu poprawy sytuacji producentów trzody chlewnej. Działania zarówno Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i Głównego Lekarza Weterynarii mają na celu ograniczenie obowiązujących restrykcji. Ponadto poinformował, że:

Czytaj więcej: Minister odpowiada na postulaty dot. rynku...

UOKiK sprawdzi czy naruszono zasady konkurencji na rynku agrestu

Na wniosek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do ministra rolnictwa o zbadanie czy nie naruszono zasad konkurencji na rynku owoców miękkich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wystąpił 26 czerwca 2020 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie zostały naruszone zasady konkurencji na rynku owoców miękkich, w szczególności na rynku agrestu.

W załączeniu pisma KRIR i MRiRW do Państwa wiadomości

Czy rolnicy są traktowani na równi z przedsiębiorcami?

W załączeniu  odpowiedź ministerstwa rolnictwa na pisma KRIR w sprawie różnego traktowania podmiotów w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Wystąpienie KRIR  do Premiera  Pismo przewodnie  Wniosek rolnika    Odpowiedź MRiRW

Ministerstwo obiecuje wziąć pod uwagę inicjatywę ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od ryzyka padnięcia

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 27 maja 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmiany w ustawie o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby możliwe było ubezpieczenie zwierząt od padnięcia. Obecne przepisy umożliwiają zawarcie polisy ubezpieczenia z dopłatą skarbu państwa do składki z tytułu ubezpieczenia bydła koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód w wyniku uboju z konieczności, jednak nie ma możliwości ubezpieczenia od padnięcia zwierzęcia. 

Czytaj więcej: Ministerstwo obiecuje wziąć pod uwagę...

Czy planowane podwyższenie podatku VAT od nasienia zwierząt jest pomyłką?

krówkiW załączeniu pismo Zarządu KRIR do Premiera Morawieckiego o zmianę stawki VAT, która ma być podwyższona od 1.07.2020 w odniesieniu do nasienia zwierząt, w tym bydła i trzody chlewnej. Pismo zostało wysłane również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministra Finansów. W piśmie Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz apeluje:"Podczas prac nad zmianą matrycy stawek VAT oraz sposobem klasyfikacji towarów doszło zdaniem samorządu rolniczego do przeoczenia polegającego na wyłączeniu z zakresu towarów objętych preferencyjną stawką VAT 8% nasienia klasyfikowanego dotychczas w PKWiU 2008 pod pozycją 01.42.20.0 w ramach grupowania 01.4 o nazwie „Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego". Do dnia 1 lipca 2020 r. produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym również nasienie bydlęce i trzody chlewnej, sklasyfikowane w ramach grupowania 01.4 PKWiU 2008, są objęte stawką 8%. Natomiast od dnia 1 lipca 2020, na podstawie nowej matrycy stawek VAT, nasienie bydlęce i trzody chlewnej, zostało wyłączone z zakresu stosowania preferencyjnej stawki VAT i będzie podlegać opodatkowaniu stawką VAT 23%..... Zarząd KRIR zwraca się do Pana Premiera o podjęcie pilnych prac nowelizujących przepisy w tym zakresie poprzez wycofanie tej tak niekorzystnej dla rolników zmiany." pobierz   odpowiedź Ministra Rolnictwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2