Najwyższą władzą Izby jest 26 osobowe Walne Zgromadzenie, które tworzą przewodniczący i delegaci wybrani przez Rady Powiatowe Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

W zamieszczonym pliku podajemy wykaz Członków Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej obecnej kadencji - WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH I DELEGATÓW ŚIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2