Rolnicy wychodzą na drogi

 Protesty rolników w Polsce - ważą się losy rolnictwa w bliższej i dalszej przyszłości

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej popiera protest rolników ogłoszony przez Solidarność RI, o którego poparcie również wnioskuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. Protest odbędzie się w dniu 24 stycznia 2024r. Apelujemy do rolników o przyłączenie się do wspólnie organizowanych działań.
Na terenie województwa świętokrzyskiego protest odbędzie się w Nagłowicach (zbiórka na parkingu obok Ośrodka Zdrowia o godz.10.00 wejście na rondo droga krajowa nr 78 o godz.11.00) i w Opatowie (każdy kto się wybiera od strony Sandomierza lub Klimontowa zbiórka jest o godz.7.00 na stacji paliw w miejscowości Okalina).
Apelujemy o jak najliczniejszy udział w zorganizowanych protestach.


Jest to protest, który ma na celu wywrzeć presję na Komisję Europejską aby zmieniła podejście do niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii Europejskiej.
Rolnicy domagają się również zmiany strategii Zielonego Ładu, która prowadzi do ograniczenia produkcji rolnej w Europie poprzez nakładanie dodatkowych wymagań środowiskowych. W związku z sytuacją trwającej wojny na Ukrainie zwiększają się również bardzo koszty produkcji.
Realizacja przyjętego kierunku zmian polityki rolnej i środowiskowej doprowadzi w efekcie do likwidacji wielu gospodarstw rodzinnych i pogorszenia się sytuacji rolników.
Włączmy się w ogólnoeuropejski protest przeciwko niekorzystnym dla rolnictwa kierunkom zmian WPR.

W imieniu Zarządu ŚIR
Prezes Mirosław Fucia

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2