Konsumenci mają prawo sprawdzić od kogo kupują

Konsumenci coraz częściej poszukują produktów rolnych i ogrodniczych oferowanych bezpośrednio przez rolników. W tym celu często zaglądają na targowiska i ryneczki zlokalizowane w ich miejscowościach. Dla rolników jest to z kolei dobra okazja do skrócenia łańcucha spożywczego oraz przejęcia marży pośredników. Warto jednak upewnić się, czy rzeczywiście oferowane produkty pochodzą bezpośrednio z gospodarstw rolnych i są rzeczywiście wysokiej jakości. Rosnący popyt na takie produkty stwarza bowiem okazję do oszustw i nadużyć. Taki proceder dotyczy na przykład jajek. Pośrednik kupuje poza klasowe jajka na dużych fermach lub w sortowniach jaj a następnie sprzedaje je, jako jajka z gospodarstwa.

Jak zatem sprawdzić, co kupujemy?

Czytaj więcej: Konsumenci mają prawo sprawdzić od kogo kupują

Laureaci Konkursu ŚIR "Kuchnia Świętokrzyska Czaruje" o RHD

Świętokrzyska Izba Rolnicza od początku swojej działalności pracuje nad ideą propagowania najlepszej żywności produkowanej przez rolników, w tym przetwarzanej w gospodarstwach rolnych . W zalączeniu przekazujemy link do filmu, który ukazał się na portalu www.politykarolna.eu , w którym wypowiadają się rolnicy, laureaci naszego konkursu w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego pn. "Kuchnia Świętokrzyska Czaruje" organizowanego przez 6 lat. To także laureaci Regionalnego Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo", który wspiera corocznie ŚIR poprzez udział w komisji konkursowej i ufundowanie  jednej z nagród. Organizatorem tego konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wraz z Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem https://politykarolna.eu/2024/04/30/rolniczy-handel-detaliczny/

 

 

Resort przychylnie dla rolników zmienił termin do 1 lipca

W związku z postulatami środowisk rolniczych minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski można składać do 1 lipca br.
Więcej czasu na złożenie wniosków
Termin składania zmian do wniosków również został wydłużony - do 16 lipca br.

Zmiana terminów dotyczy płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz działań obszarowych w ramach II filaru WPR.

Czytaj więcej: Resort przychylnie dla rolników zmienił termin...

Izby zabiegają o kredyty preferencyjne dla rolników

Przekazujemy do Państwa wiadomości korespondencję dotyczącą zabiegów izb rolniczych o kredyty preferencyjne !% na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. W odpowiedzi resort podaje, co następuje:

"W związku z pismem KRiR/JM/329/2024 w sprawie uruchomienia kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat, uprzejmie informuję, że aktualnie producenci rolni mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP), w których oprocentowanie należne bankowi płacone przez kredytobiorcę wynosi 2%.

Czytaj więcej: Izby zabiegają o kredyty preferencyjne dla...

Trwają prace nad dostosowaniem aplikacji e-wniosek Plus

W odpowiedzi na wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie konieczności dostosowania systemu składania wniosków o płatności bezpośrednie do zmian warunkowości Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało pismem z 2 maja 2024 r. przekazuję następujące informacje.

W związku z planowanymi od 2024 roku zmianami w zakresie warunkowości (normy GAEC 6, GAEC 7 i GAEC 8), wdrożeniem płatności dla małych gospodarstw oraz nowego ekoschematu – „Grunty wyłączone z produkcji” uprzejmie informuję, że trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

Czytaj więcej: Trwają prace nad dostosowaniem aplikacji...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2