Stawki za dzierżawę nieruchomości rolnych za wysokie dla rolników

W ostatnim czasie do biura ŚIR docierają sygnały od rolników o tym, że w wyniku przetargów nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalane są czynsze dzierżawne na wysokim poziomie. W wyniku analizy obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych ustaliliśmy, że w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalone zostały minimalne stawki dzierżawy, natomiast maksymalne nie zostały określone. Wynika z tego, ze Agencja Nieruchomości Rolnych jest zainteresowana jak najwyższymi stawkami czynszu dzierżawnego, gdyż stanowią one dochód Skarbu Państwa. Przepisy miały ograniczyć dostęp cudzoziemców i spekulantów do ziemi rolniczej, tymczasem rolnicy, szczególnie młodzi czują się oszukani. W załączeniu treść Rozporządzenia

Ministerstwo Rolnictwa odpowiedziało na wnioski rad powiatowych ŚIR

W dniu 30 listopada zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych ŚIR  do ministra rolnictwa i Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wnioski dotyczą bieżących ważnych problemów polskiego rolnictwa, z którymi zmagają się rolnicy w naszym województwie. Link zawiera pismo ŚIR oraz odpowiedź ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela pobierz

Wnioski o przyznanie płatności będą nieco uproszczone

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź na wnioski KRIR, dotyczące potrzeby uproszczenia wniosków w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Ponadto planowane jest wprowadzenie w nowych funkcjonalności, dzięki którym możliwe będzie intuicyjne i bardziej przyjazne użytkownikowi składanie wniosków przez internet pobierz

Wsparcie inwestycji z PROW 2014-2020 - odtworzenie zniszczonego składnika gospodarstwa

MRiRW odpowiada na pytania KRIR, dotyczące wydatkowania środków w ramach działania PROW "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" pobierz

Europejscy rolnicy zmagają się z trudnościami

Najnowsze badanie Copa Cogeca potwierdza trudną sytuację, z jaką borykają się europejscy

rolnicy i spółdzielnie. Główne problemy to coraz bardziej niestabilne rynki, wysokie koszty

produkcji oraz biurokracja. Potwierdzają to najnowsze, opublikowane w grudniu 2016 dane Eurostatu:

szacowany przychód gospodarstwa rolnego spadnie o 2% w stosunku do roku 2015.

Czytaj więcej: Europejscy rolnicy zmagają się z trudnościami

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2