Zapowiedź nowych, dodatkowych finansowych obciążeń dla rolników

26 kwietnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy ustawy "Prawo Wodne". Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Środowiska w trybie priorytetowym (tj. bez konsultacji  społecznych). Z informacji wynika, że projekt ustawy stanie na Komitecie Rady Ministrów w dniu 28.04.2016 r.

Ustawa określa nowe stawki opłat dotyczące zarówno poboru wody, jak i ścieków. Przewiduje, że górne jednostkowe stawki opłat poboru wody do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz nawadniania gruntów i upraw w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód, pobieranej za pomocą urządzeń technicznych, wynoszą: 1,64 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej oraz 0,82 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej. 

Czytaj więcej: Zapowiedź nowych, dodatkowych finansowych...

Chłop Roku 2016 po raz kolejny ze Świętokrzyskiego

Chłop r.2016Pan Leszek Wawrzyła z gminy Słupia Jędrzejowska( na zdjęciu w środku) wygrał tegoroczną rywalizację w Racławicach  i został Chłopem Roku 2016. Serdecznie gratulujemy.

Pochodzi z Rakoszyna w gminie Nagłowice. Mieszka w Sieńsku 
w gminie Słupia Jędrzejowska, powiat Jędrzejów. Żona Joanna
i trzech synów:Karol, Miłosz i Jaś. Wspólnie z żoną i teściami
prowdzi gospodarstwo rolne o areale 15 ha
z nastawieniem na
produkcję zbóż i trzody chlewnej. Absolwent Instytutu Muzyki
na Akademii Świętokrzyskiej, Absolwent Studium Organistowskiego
w Kielcach. Oprócz działalności rolniczej jest nauczycielem muzyki w szkołach
w: Radkowie, Słupi, Chlewicach,
Obiechowie i w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Węgrzynowie.
Sprawuje funkcje organisty w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Trzcińcu oraz w
kościele p.w.Św. Stanisława w Rakoszynie. Jest radnym Sejmiku Województwa Świętokzyskiego. Pracuje w
Komisji Rewizyjnej i w Komisji Zdrowia.
Prowadzi i współpracuje jako instruktor-akompaniator z zespołami
ludowymi: Moskorzewianie z Moskorzewa,
Nowowsianki z Nowej Wsi, Dzierzgowianie z Dzierzgowa,
KGW z Rakoszyna. Od niedawna pełni obowiązki prezesa PSL
w gminie Słupia Jędrzejowska. Hobby: piłka nożna, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, dobry humor, historia.

Czytaj więcej: Chłop Roku 2016 po raz kolejny ze Świętokrzyskiego

Ochrona prawna populacji bobra i odstępstwa

Minister Środowiska odpowiada na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych i Śląskiej Izby Rolniczej w sprawie wyjaśnienia sytuacji prawnej bobrów, które bywają szkodnikami upraw rolnych pobierz

Walne Zgromadzenie ŚIR uchwaliło budżet na 2016

Pni Wojewoda i Prezes

W dniu 30 marca 2015 r. obradowało III Walne Zgroma­dzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, w którym uczestniczyło 20 delegatów. Obradom przewodniczył prezes zarządu Ryszard Ciźla. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, dyrektor OT ANR w Rzeszowie Jerzy Borcz, dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Kielcach Jacek Toś, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Jarosław Mostowski, zastępca dyrektora ŚOR ARiMR w Kielcach Jerzy Pośpiech, zastępca dyrektora OR KRUS w Kielcach Ireneusz Pietraszek, Wojewódzki Inspektor Weterynarii ds. Zdrowia Zwierząt Tadeusz Kulkiewicz, główny specjalista kierownik Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Kielcach ANR Adam Obara.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie ŚIR uchwaliło budżet na 2016

Oxytree - szansa na zwiększenie dochodu w małych gospodarstwach

roczna plantacjaOtrzymaliśmy ciekawy artykuł, który jest propozycją dywersyfikacji dochodu rolniczego na słabych glebach. Warto bliżej zainteresować się tematem. Szersze informacje na stronie
www.drzewatlenowe.info.pl

Poniżej można przeczytać artykuł o sensie uprawy plantacji drzew oxytree

pobierz

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2