Poplon ścierniskowy w obliczu suszy

W załączniku wyjaśnienia MRiRW dotyczące zachowania terminów wysiewu poplonów ścierniskowych pobierz - termin do 15 września.  Natomiast we wcześniejszym artykule pt. "Wyjaśnienia MRiRW odnośnie utrzymania obszarów proekologicznych" zamieściliśmy wyjaśnienia dotyczące wysiewy międzyplonów do dnia 20 sierpnia.http://www.sir-kielce.pl/index.php/622-584

Susza - bieżące informacje

Uprzejmie informujemy, że wszelkie wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb
Rolniczych oraz materiały związane z klęską suszy są na bieżąco
zamieszczane na stronie KRIR: www.krir.pl w zakładce "SUSZA" (zielony kafelek
z prawej strony: http://www.krir.pl/susza ).

Piknik Mleczny w Nowinach

Piknik  mleczny  2015

Ceny zbóż 2015

Uprzejmie informujemy, iż aktualne ceny rynkowe produktów rolnych zamieszczamy w zakładce "Działalność" chronologicznie  tutaj ostatnie notowanie zbóż

Pomoc de-minimis dla producentów czarnej porzeczki

Plantatorzy czarnej porzeczki w tym roku nie uzyskali ceny gwarantującej zarobek ani nawet pokrycie kosztów produkcji. W związku z tym pod wpływem działań ich samych, izb rolniczych i innych podmiotów, rząd przewiduje rekompensaty w formie pomocy de-mnimis. Niestety, nie udało się uzyskać satysfakcjonującej rolników kwoty, która w większym stopniu zrekompensowałaby poniesione nakłady. Pomoc, zgodnie z rozporządzeniem ma wynieść 600 zł do 1 ha owocującej plantacji. Do zapoznania się pismo ŚIR w tej sprawie i odpowiedź ministerstwa pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2