Wnioski z IV Walnego Zgromadzenia ŚIR

Obradujące w dniu 18 lipca br. Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  obfitowało w bardzo aktualne i ważne dla rolnictwa tematy. Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wolę członków Walnego Zgromadzenia, przesłał wnioski wypracowane podczas obrad do Krajowej Rady Izb Rolniczych, celem zapoznania i podjęcia stosownych działań.

Czytaj więcej: Wnioski z IV Walnego Zgromadzenia ŚIR

Zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną

W załączeniu publikujemy Zasady bioasekuracji istotne dla zapobiegagania ASF, przekazane przez Inspekcję Weterynaryjną w Kielcach pobierz

Propozycje złagodzenia skutków embarga rosyjskiego

   Nawiązując do zapowiedzi przekazania środków finansowych przez Unię Europejską, przedstawionej przez Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10.05.2016 roku podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Świętokrzyska Izba Rolnicza wystąpiła z propozycjami rozwiązań mających na celu złagodzenie skutków nałożonego embarga na polskie owoce i warzywa przez Federację Rosyjską. Wystąpienie zostało skierowane do Krajowej Rady Izb Rolniczych, celem dalszego przekazania ministrowi. W załączniku historia korespondencji. Zał, zał.2 

Problem z powodu importu zbóż i kukurydzy z Ukrainy

Import bezcłowy zbóż i kukurydzy z Ukrainy stał się problemem dla rolników w naszym kraju, niestety dotyczy także świętokrzyskich rolników. Trudno uzyskać informacje o skali tego importu, gdyż zboża   przeznaczone na pasze nie są objęte ścisłą kontrolą graniczną, podlegają zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko wyrywkowej kontroli fitosanitarnej. Tak więc kwitnie import, który rujnuje nasz krajowy rynek i nikt nie wie ile tej masy ziarna przyjmujemy. Publikujemy artykuł, który ukazał się w miesięczniku "top agrar Polska" w tej sprawie . Świętokrzyska Izba Rolnicza od 2013 roku interesuje sie tym problemem. Poniżej zamieszczamy  historię naszych wystąpień związanych ze Spółką z o.o. "Złote Ziarno", która działa na terenie województwa świętokrzyskiego. W obawie o naruszenie interesów polskiej wsi i rolnictwa ŚIR, po analizie dostępnych materiałów źródłowych wydała negatywna opinię w sprawie sprzedaży nieruchomości dla Spółki z o.o "Złote Ziarno". Głównym czynnikiem, który zadecydował  o wydaniu negatywnej opinii jest obawa o naruszenie interesów miejscowych rolników, zwłaszcza możliwości pogorszenia racjonalnej gospodarki rolnej na tym terenie. Niestety opinii tej nie wzięto pod uwagę a problem trwa nadal i narasta, przy milczeniu czynników oficjalnych.

2ED31E52-80AA-4CC1-B180-24DF6B50716843

artykuł

 

 

Materiały źródłowe do pobrania:

 Sprzedaż nieruchomości  Opinie   Wystąpienia ŚIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2