Wytyczne PIW w zakresie bioasekuracji

W związku ze zgłaszanymi przez rolników utrzymujących trzodę chlewną i drób problemami w zakresie bioasekuracji, Zarząd KRIR zwrócił sie Instytutu Weterynarii w Puławach (pismo w zał.) o doprecyzowanie wymogów w zakresie stosowania środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach. Jednocześnie wystąpił w tej sprawie do MRiRW.

Do pobrania przekazujemy wytyczne jakie otrzymaliśmy w piśmie prof. Krzysztofa Niemczuka PIW -PB

Od 19 lutego do 20 marca 2018r. składamy wnioski na "Modernizację gospodarstw rolnych"

ARiMR uruchomi od 19 lutego do 20 marca 2018 r. nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze d. Informacja została przygotowana przez Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach na zamówienie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Czy rolnicy mogą korzystać z dróg leśnych?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do Ministra Środowiska o umożliwienie korzystania rolnikom i mieszkańcom wsi ze zmodernizowanych dróg leśnych. W odpowiedzi dowiadujemy się, że rolnicy mający gruty rolne wśród lasów mogą korzystać z dróg leśnych, a inni pod pewnymi warunkami po uzyskaniu zgody nadleśniczego Lasów Państwowych wniosek   odpowiedź Ministerstwa Środowiska

Ulotka w sprawie składania e-wniosków

Najważniejsze informacje o e-wnioskach o dopłaty bezpośrednie w ulotce ARiMR   pdf docx

Komunikaty ARiMR w sprawie e-wniosków

Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa opublikowała komunikaty, dotyczące tegorocznej kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w formie e-wniosków. Pobierz 1 pobierz 2

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2