Plany łowieckie PZŁ na lata 2014/15 - 2015/16.

W odpowiedzi na zapytanie Zarządu Krajowej Rdy Izb Rolniczych o wykonanie planów łowieckich Polski Związek Łowiecki przekazał roczny plan łowiecki na lata 2014/15 - 2015/16. Z materiałów wynika, że plan odstrzałów nie został zrealizowany w pełni, np. dziki ok. 1500 szt mniej niż planowano (w woj. świętokrzyskim). W załączeniu przekazujemy dane dla całej Polski i dla województwa świętokrzyskiego.

ARIMR podała do wiadomości terminy naboru PROW

ARiMR poinformowała, że już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z PROW 2014 - 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

pobierz

Oferta szkoleniowa w zakresie stosowania środków ochrony roślin

   Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach informuje, że w okresie zimowo – wiosennym organizuje szkolenia podstawowe – 14 godzin i uzupełniające – 7 godzin nt: „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie przy użyciu opryskiwaczy” przeznaczone dla rolników województwa świętokrzyskiego.

   Osoby, które ukończą w/w szkolenie i po pomyślnym zdaniu egzaminu uzyskają zaświadczenie uprawniające je do nabywania i stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych, ważne przez okres 5 lat od daty wydania.

Czytaj więcej: Oferta szkoleniowa w zakresie stosowania...

Wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR przekazane do KRIR

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 21 grudnia 2015 roku przekazał je do Krajowej Rady Izb Rolniczych na ręce prezesa Wiktora Szmulewicza. Wszystkie wnioski przedstawiamy poniżej :

Czytaj więcej: Wnioski Walnego Zgromadzenia ŚIR przekazane do...

W sprawie ustalenia odległości wiatraków od zabudowań

       Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej jest zaniepokojony tym, że w polskim ustawodawstwie brakuje uregulowań co do minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań ludzkich. To powoduje pewną dowolność w wydawaniu decyzji dla lokalizacji tego rodzaju inwestycji w Polsce, które są przyczyną konfliktów pomiędzy samorządami a mieszkańcami wyrażającymi się w postaci protestów społecznych. W związku z tym wystosowane zostało pismo skierowane do Ministra Środowiska Jana Szyszko, w którym Zarząd SIR pisze:

Czytaj więcej: W sprawie ustalenia odległości wiatraków od...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2