Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach

HORT-TECHNIKA Targi Sadownictwa i Warzywnictwa odbędą sie po raz pierwszy w dniach 27-28 listopada w Centrum  Targowym Kielce

pears W ramach targów zaplanowana została konferencja sadowniczo warzywnicza, na której omawiane będą między innymi: sytuacja na rynku owoców i warzyw - nowe perspektywy, przetwórstwo jako alternatywa sprzedaży, rolnictwo integrowane oraz nowe kierunki zbytu. Odbędzie się także panel pszczelarski – ekspozycja, pokazy, degustacja. Organizatorem targów jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w organizację włączyły się także Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Świętokrzyska Izba Rolnicza. Zostanie również zorganizowane stoisko wystawiennicze KRIR i ŚIR. Serdecznie zapraszamy do udziału w targach i do odwiedzenia stoiska wystawienniczego KRIR i ŚIR.

 

Szkoła Zimowa Hodowców Bydła - Informacja

Szanowni Państwo,
Zakład Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie organizuje XXIV Szkołę Zimową
Hodowców Bydła, która odbędzie się w Zakopanem w dniach  7-10 marca 2016 roku. W załączeniu Komunikat 1, karta uczestnictwa oraz
wymagania edytorskie i formatka. Informacje dotyczące XXIV Szkoły Zimowej będą wkrótce dostępne na stronie internetowej : http://szkolazimowa.ur.krakow.pl/   Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznej Szkole. Bardzo prosimy o nieprzekraczanie  terminu zgłoszeń.   W imieniu Organizatorów XXIV Szkoły Zimowej dr inż. Dominika Kułaj Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Zakład Hodowli Bydła Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków  tel. 12 662 40 88, 12 662 40 90    

Agencja Rynku Rolnego informuje producentów owoców i warzyw

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r.  (Dz. U. z 2015 r. poz.1677) została uruchomiona kolejna transza dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące operacji wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w dniach i godzinach pracy poszczególnych OT ARR, tj. od dnia 2 listopada 2015 r.

Więcej szczegółów na ten temat w warunkach uczestnictwa w mechanizmie.

Wniosek o zwiększenie kwoty pomocy

W związku z tym, że wnioski o pomoc dla dotkniętych suszą gospodarstw rolnych przekraczają znacznie kwotę przeznaczoną przez rząd na ten cel, Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek izb z terenów szczególnie dotkniętych suszą, wystąpiła o zwiększenie kwoty pomocy o brakujące 200 mln złotych. Tutaj można przeczytać wniosek w tej sprawie

Ministerstwo wyjaśnia w sprawie "Modernizacji" i "Młodego rolnika"

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z zapytaniami dotyczącymi wątpliwości w kwestii składania wniosków na operacje typu "Premie dla młodych rolników" i "Modernizacja gospodarstw rolnych". W załączeniu wystąpienia w tych sprawach oraz odpowiedź ministerstwa.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2