Zagospodarowanie jabłek z tegorocznych zbiorów

Poniżej przedstawiamy analizę prof. Eberharda Makosza dot. zagospodarowania jabłek z tegorocznych zbiorów:

W tym roku prawie w całej Europie były bardzo korzystne warunki do wzrostu jabłek. Miało to wpływ na wysokość zbiorów. W krajach Unii Europejskiej już w lipcu analitycy europejskiego rynku jabłek przewidywali trudności w zbycie wszystkich jabłek. W 28 krajach UE zbiory były rekordowe i wyniosły ponad 12,0 mln ton, o około 2,0 mln ton więcej niż średnio w ostatnich 10 latach. Ta nadwyżka ma decydujący wpływ na trudności w zbycie jabłek i na obniżkę cen skupu. Trudności istotnie zwiększyło rosyjskie embargo.

Czytaj więcej: Zagospodarowanie jabłek z tegorocznych zbiorów

Ministerstwo Rolnictwa odpowiada na wnioski Krajowej Rady Izb Rolniczych

W załączeniu odpowiedź Ministra Rolnictwa na uchwały KRIR, które zostały podjęte podczas XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 1 października 2014 r., tj.

.         nr 7/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności podjęcia działań w związku z embargiem Rosji na produkty rolno-spożywcze z Polski.

.         nr 8/2014 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego konieczności podjęcia szerokich działań informacyjnych przez resort rolnictwa i rozwoju wsi w związku z obowiązkiem spełniania przez rolników wymogów zazielenienia.

pobierz

Wsparcie dla producentów cebuli, kapusty lub jabłek

Linia sortownicza PerfektWielu producentów cebuli, kapusty czy jabłek ponosi straty z powodu nałożenia na towary z naszego kraju embarga przez Rosję. Aby zrekompensować im starty wynikające z utraty tego rynku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała wsparcie. Jego wysokość wyniesie:

450 zł na 1 ha powierzchni upraw cebuli lub kapusty prowadzonych w 2014 r.;
800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych.

 

 

Czytaj więcej: Wsparcie dla producentów cebuli, kapusty lub...

Komunikat ARR - koniec składania wniosków o rekompensaty

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz.1468 ), Agencja Rynku Rolnego informuje, iż z uwagi na przekroczenie:

   ilości 18 750 ton, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,

oraz

   ilości 3 000 ton, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,

ww. rozporządzenia Rady Ministrów, Agencja Rynku Rolnego w dniu 29 października 2014 r. zakończyła przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania

Czytaj więcej: Komunikat ARR - koniec składania wniosków o...

Pomoc de minimis dla producentów jabłek, cebuli lub kapusty

Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszard Ciźla uczestniczył w dniu 28 października w spotkaniu przedstawicieli izb rolniczych z kierownictwem resortu rolnictwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie obecny na spotkaniu Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke przekazał informacje o tym, że kończą się prace nad wdrożeniem rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego uruchomienie pomocy de minimis dla producentów jabłek, kapusty lub cebuli. W związku z tym przekazuje do zapoznania się projekt rozporządzenia pobierz

Jednocześnie prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na naszej stronie www, jak i w mediach o terminie uruchomienia projektowanej pomocy. Przypuszczalny termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków to 3 - 14 listopada 2014 r. 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2