PROW 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

W dniu 12 grudnia 2014 r. Polska, jako jedno z trzech pierwszych państw Unii Europejskiej otrzymała zatwierdzenie nowego programu PROW. Pod względem środków finansowych jest to największy program wśród krajów unijnych. Do dyspozycji beneficjentów jest w ramach PROW 2014-2020 około 13,5 mld euro.

W dniach 16-17 grudnia odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkolenie dotyczące nowego PROW. Spotkanie rozpoczął dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich, który wraz z pracownikami departamentu prowadził dwudniowe spotkanie informacyjne. Nie ma w aktualnym programie osi priorytetowych. Jako cele przekrojowe określono: innowacje, zmiany klimatu i środowisko.

Czytaj więcej: PROW 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję...

Ceny artykułów rolnych - porównanie

Poniżej przekazujemy zestawienie cen wybranych artykułów rolnych z ostatnich lat 2012-2014 w IV kwartale pobierz

Nowe produkty świętokrzyskie na Listę Produktów Tradycyjnych

szynka z beczki ZYCHowicz12 wniosków na LPT opracowała ŚIR

W drugiej połowie 2014 r. Świętokrzyska Izba Rolnicza była realizatorem usługi opracowania 12 wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych (LPT). Usługa ta była wynikiem pozytywnie ocenionej oferty złożonej przez ŚIR na konkurs ogłoszony przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w ramach Projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”.

Czytaj więcej: Nowe produkty świętokrzyskie na Listę Produktów...

Emerytury dwuzawodowców - odpowiedź MRiRW

 Przekazujemy do wiadomości odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek XIV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 października 2014 r. dotyczący podjęcia działań w celu zmiany przepisów i umożliwienie zaliczenia okresów opłacania składki w KRUS osobom przechodzącym na emeryturę w ramach systemu powszechnego ZUS pobierz

Zagospodarowanie jabłek z tegorocznych zbiorów

Poniżej przedstawiamy analizę prof. Eberharda Makosza dot. zagospodarowania jabłek z tegorocznych zbiorów:

W tym roku prawie w całej Europie były bardzo korzystne warunki do wzrostu jabłek. Miało to wpływ na wysokość zbiorów. W krajach Unii Europejskiej już w lipcu analitycy europejskiego rynku jabłek przewidywali trudności w zbycie wszystkich jabłek. W 28 krajach UE zbiory były rekordowe i wyniosły ponad 12,0 mln ton, o około 2,0 mln ton więcej niż średnio w ostatnich 10 latach. Ta nadwyżka ma decydujący wpływ na trudności w zbycie jabłek i na obniżkę cen skupu. Trudności istotnie zwiększyło rosyjskie embargo.

Czytaj więcej: Zagospodarowanie jabłek z tegorocznych zbiorów

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2