Targi AGROTRAVEL zakończone

Ela  Agrotravel W tym roku odbywały się w dniach 9-12 kwietnia.To największa impreza wystawiennicza turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, która od kilku lat integruje branżę turystyczną z Polski i Europy. Hale targowe pełne były kolorowych stoisk, na których można było zobaczyć i posmakować produktów regionalnych, rękodzieła, oferty gospodarstw agroturystycznych i ludowej muzyki. Wiele regionów prezentowało swoje sztandarowe produkty turystyczne. Nasz świętokrzyski m.in. Krainę Kultur. Targom towarzyszyła  Międzynarodowa Konferencja, zatytułowana "Turystyka Wiejska i Agroturystyka - nowe paradygmaty dla XXI wieku" oraz Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki i konferencja Świętokrzyska Kuźnia Smaków.  Na zdjęciu Gospodyni Ela Osman z gospodarstwa "Daleko od szosy" w Brodach przygotowuje pierogi na stoisku dla gości targowych.

Czytaj więcej: Targi AGROTRAVEL zakończone

Komunikat ARR

logoUWAGA!

Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego

Czytaj więcej: Komunikat ARR

Komisja Wojewódzka rozpoczęła pracę

W dniu 23 marca br. Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybrało Wojewódzką Komisję Wyborczą, w skład której wchodzi 11 osób. Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej odbyło się w dniu 9 kwietnia. Wybrano na nim przewodniczącego Komisji i jego zastępcę oraz sekretarza. Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest Biuro Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Czytaj więcej: Komisja Wojewódzka rozpoczęła pracę

Ważne informacje dla młodych rolników !!!

traktorW Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) przewidziano wsparcie dla młodych rolników („Premie dla młodych rolników”), które ma na celu ułatwienie młodym osobom samodzielne prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach (I rata stanowi 80% kwoty pomocy, II rata stanowi 20% kwoty pomocy). Pierwsza rata wypłacana będzie beneficjentowi, po upływie 9 miesięcy od dnia doręczenia mu decyzji o przyznaniu pomocy, jeżeli wypełni zobowiązania, z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Drugą ratę beneficjent otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu.

Czytaj więcej: Ważne informacje dla młodych rolników !!!

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2