Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Czytaj więcej: Dłuższy termin składania wniosków o płatność...

Konkurs "Piekna i bezpieczna zagroda" odwołany w tym roku

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na swoim posiedzeniu w dniu 8 maja 2020r. postanowił o odwołaniu tegorocznej edycji Konkursu "Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku", zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/V/20. Powodem decyzji o odwołaniu jest ciągle rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 w związku z czym sytuacja ta stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno uczestniczących w konkursie rolników jak i członków komisji. W załączeniu informacja Prezesa Zarządu  ŚIR w tej sprawie pobierz

MRiRW przedłuża termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i dobrostan zwierząt- odpowiedź z ministerstwa

W związku z rozszerzająca się epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu osób, rolnicy mają utrudnionv kontakt z doradcami rolniczyłni. Z tych względów Zarząd KRIR na początku kwietnia (pismo KRIR) wystąpił do MRiRW z wnioskiem o wydłużenie terminu składania wniosków obejmujących również nowo wprowadzone działanie „Dobrostan zwierząt”.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW w tej sprawie:

Czytaj więcej: MRiRW przedłuża termin składania wniosków o...

Nabór wniosków- Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym ukazało się w prasie i na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 7.05.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Czytaj więcej: Nabór wniosków- Inwestycje odtwarzające...

Wyjaśnienie wątpliwości odnośnie dobrostanu trzody chlewnej

Zarząd KRIR 8 kwietnia 2020 r. zwrócił się do MRiRW o wyjaśnienie wątpliwości i interpretację przepisów dotyczących nowo wprowadzonego działania „Dobrostan zwierząt” w zakresie chowu trzody chlewnej. Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi jaka wpłynęła do KRIR z MRiRW w sprawie zgłoszeń od producentów trzody chlewnej, zamierzających poprawić warunki utrzymania zwierząt zgodnie z wymogami określonymi dla działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020:

Czytaj więcej: Wyjaśnienie wątpliwości odnośnie dobrostanu...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2