Konkurs dla gospodarstw agroturystycznych

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach ogłasza nabór do udziału w konkursie pn.: „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne"

Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy z województwa świętokrzyskiego prowadzący gospodarstwa rolne, którzy świadczą również usługi agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej. Zgłoszenia do udziału w konkursie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, przyjmowane będą na podstawie karty zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 maja 2019 roku.

Szczegółowe kryteria oceny gospodarstw zawarte zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje: https://www.sodr.pl

Ogłoszenie wyników konkursu corocznie odbywa się na DOD w czerwcu w Modliszewicach. Zachęcamy do udziału.

Izby zabiegają o nie zwiększanie stawki VAT na soki i napoje

MInister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski popiera starania izb rolniczych o utrzymanie dotychczasowej stawki podatku VAT na soki i napoje pobierz

Listy odmian zalecanych do uprawy na 2019 r.

W załączeniu plik z listami odmian zalecanych (LOZ) do uprawy w województwie Świętokrzyskim na rok 2019 opublikowana przez COBORU - Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi pobierz

ONW wg nowych zasad - projekt rozporządzenia MRiRW

Krajowa Rada Izb Rolniczych odpowiadając na pismo w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finasowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW na lata 2014-2020, przedstawiła swoje uwagi do tego projektu, które podpisał prezes Wiktor Szmulewicz. Znalazły się tam przede wszystkim Uwagi ogólne:

"Samorząd rolniczy rozumiejąc konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów UE o zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dostrzega jednak wątpliwości dotyczące nowych zasad wyznaczania obszarów ONW.

Wątpliwości budzi kwalifikowanie poszczególnych obrębów  do nowej płatości ONW, brak informacji wg jakich konkkretnych kryteriów dany obręb został zakwalifikowany , a kolejny sąsiadujący z nim obręb, na którym występuje taka sama niekorzystna struktura gleby, terenu i klimatu nie został zakwalifikowany.

Czytaj więcej: ONW wg nowych zasad - projekt rozporządzenia MRiRW

Targi HORTI-TECH już niemal za dwa tygodnie

W dniach 13-14 lutego 2019 r. w Centrum Targowym w Kielcach odbędą się targi HORTI- TECH.
Zapraszamy do odwiedzenia tej odbywającej się już po raz czwarty imprezy targowej w zakresie technologii sadowniczej i warzywniczej. Program targów pod adresem phavi.targikielce.pl. Szersze informacje: www.horti-tech.pl

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2