Czy rolnicy otrzymają pomoc, jak zapowiada ministerstwo?

Chodzi o pomoc dla producentów pszenicy, innych zbóż, gryki, rzepaku, kukurydzy, którzy ponieśli straty gospodarcze na skutek zwiększonego przywozu zbóż i nasion oleistych z Ukrainy, będącego efektem agresji Rosji na Ukrainę. Rolnicy są zaniepokojeni tym, że pomoc otrzymali tylko producenci pszenicy. Jak informuje ministerstwo pomoc będzie wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. W załączeniu pismo KRIR i odpowiedź MRIRW

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na pytania izb rolniczych w sprawie problemów z paliwem rolniczym

W odpowiedzi na pisma KRIR w sprawie problemów związanych z dostępnością oraz cenami paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że ceny paliw w Polsce są ustalane przez producentów na podstawie uwarunkowań rynkowych, które są zależne od sytuacji na światowych rynkach produktów naftowych, stanu gospodarki polskiej i polityki fiskalnej państwa.

W warunkach funkcjonowania wolnego rynku paliwowego administracja publiczna ma jedynie pośredni wpływ na kształtowanie cen paliw poprzez ustalanie stawek podatków i opłat.

Czytaj więcej: Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiada na...

Odpowiedź MRiRW w sprawie wydłużenia terminu składania załączników w "Dobrostan zwierząt"

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 03 października 2023 r., w sprawie wydłużenia terminu składania załączników w ekoschemacie Dobrostan zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje co następuje:

Rolnicy, którzy realizują wariant: Dobrostan krów mlecznych lub Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach lub Dobrostan opasów są zobowiązani do złożenia rejestru wypasu albo oświadczenia o zapewnieniu wypasu w terminie od dnia 1 października do dnia 7 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej. Należy zaznaczyć, że termin ten określa rozporządzenie (1). W związku z tym, aby dokonać wydłużenia terminu składania tych załączników należałoby dokonać nowelizacji rozporządzenia. Zważając na procedurę związaną z procesem legislacyjnym, zmiana taka nie jest możliwa do zrealizowania w tak krótkim czasie.

Czytaj więcej: Odpowiedź MRiRW w sprawie wydłużenia terminu...

Problemy z dostępnością oleju napędowego dla rolników

Resort rolnictwa i rozwoju wsi skierował do resortu aktywów państwowych wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie trudności z dostępnością oleju napędowego.

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała,że dystrybutorzy odmawiają dostaw tego paliwa lub proponują ceny wyższe niż obowiązujące na stacjach paliw. Taka sytuacja ma poważny wpływ na funkcjonowanie rolnictwa w okresie natężenia jesiennych prac polowych. Opłacalność produkcji rolnej w dużej mierze zależy od stabilności oraz kosztów pozyskania paliw i energii, dlatego KRIR wnioskuje o rozważenie możliwości poprawy dostępności oleju napędowego dla rolników oraz przeanalizowanie przyczyn wyższych cen na rynku hurtowym.

(Źródło KRIR)

Czy wypłata pomocy do zbóż i nawozów jest zagrożona? - pyta KRIR

Ministerstwo odpowiada w szybkim trybie

W związku z pytaniami napływającymi od rolników, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 14 września 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie informacji o stanie wypłat środków dla rolników dopłat do zbóż i nasion oleistych oraz nawozów w naborach:

pomoc dla producentów pszenicy lub gryki,
pomoc dla producentów pszenicy, gryki oraz kukurydzy,
pomoc dla producentów innych zbóż i rzepaku,
pomoc do zakupionych nawozów.

Czytaj więcej: Czy wypłata pomocy do zbóż i nawozów jest...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2