Kto będzie ponosił koszty testowania pracowników z zagranicy?

W dniu 12 maja 2020 r. opublikowane zostały wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Krajowa Rada Izb Rolniczych jako samorząd rolniczy wyraziła sprzeciw wobec zapisu stanowiącego, że koszt wykonania wymazu do testu PCR u pracowników po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego, celem wykluczenia zakażenia, leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza.

Czytaj więcej: Kto będzie ponosił koszty testowania...

Ministerstwo informuje - Elektroniczny system zgłaszania strat w uprawach rolnych od 1 czerwca

W związku z pismem KRIR w sprawie zmiany zasad powoływania komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – resort rolnictwa poinformował, że proponowane rozwiązanie zostanie rozważona przy najbliższej nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej: Ministerstwo informuje - Elektroniczny system...

Grunty rolne z KOWR w pierwszej kolejności dla gospodarstw rolnych

W załączeniu publikujemy odpowiedź MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, aby grunty rolne będące obecnie przedmiotem kończących się w okresie najbliższych 2-4 lat umów dzierżawy zawartych między KOWR a spółkami prawa handlowego, po wygaśnięciu tych umów w pierwszej kolejności były rozdysponowane na powiększenie gospodarstw rolnych rodzinnych. pobierz

Oddzielne liczenie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Jak poinformowała nas KRIR, która wystąpiła w sprawie podjęcia działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie start w produkcji roślinnej i zwierzęcej oddzielnie – resort rolnictwa poinformował, iż mając na względzie długość procesu legislacyjnego, którego wymagałaby wnioskowana zmiana, stosowne działania zostaną podjęte w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 r.

W załączeniu pisma KRIR   MRiRW

Czy są pieniądze na dopłaty do ubezpieczeń upraw ?

Pismem z dnia 6 maja br. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uruchomienia dodatkowych środków na dopłaty do ubezpieczeń upraw, albowiem kwota przeznaczona na ten cel przez rząd okazała się niewystarczająca. W dniu 11 maja resort rolnictwa odpowiedział iż kwota 349 mln przeznaczona na ten cel jest w trakcie realizacji przez zakłady ubezpieczeniowe i ich umowy z producentami rolnymi. Natomiast ministerstwo na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służacych realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 deklaruje, że możliwe jest uruchomienie dodatkowej kwoty 150 mln złotych na dopłaty do ubezpiecznia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ze środków będących w dyspozycji Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pismo KRIR          Odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2