Czy są pieniądze na dopłaty do ubezpieczeń upraw ?

Pismem z dnia 6 maja br. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uruchomienia dodatkowych środków na dopłaty do ubezpieczeń upraw, albowiem kwota przeznaczona na ten cel przez rząd okazała się niewystarczająca. W dniu 11 maja resort rolnictwa odpowiedział iż kwota 349 mln przeznaczona na ten cel jest w trakcie realizacji przez zakłady ubezpieczeniowe i ich umowy z producentami rolnymi. Natomiast ministerstwo na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służacych realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 deklaruje, że możliwe jest uruchomienie dodatkowej kwoty 150 mln złotych na dopłaty do ubezpiecznia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ze środków będących w dyspozycji Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Pismo KRIR          Odpowiedź MRiRW

Restrukturyzacja zadłużeń rolników jest realizowana niezadowalająco

11 maja 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zbadanie przyczyn dlaczego tak mało wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie i ewentualnie zmianę procedur oraz warunków przyznania pomocy w ramach w/w ustawy, aby większa grupa rolników mogła faktycznie skorzystać z restrukturyzacji zadłużenia. Aktualnie na 43 wnioski, które podlegały rozpatrzeniu, aż 21 zostało rozpatrzonych negatywnie.

Czytaj więcej: Restrukturyzacja zadłużeń rolników jest...

Badania laboratoryjne w kierunku ASF -wyjaśnienie MRiRW

Przekazujemy do wiadomości otrzymaną odpowiedź z ministerstwa rolnictwa na wniosek  i uwagi Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń i przemieszczania świń   uwagi KRIR     odpowiedź MRiRW

ŚIR interweniuje w sprawie szkód przymrozkowych

Tegoroczna wiosna nie oszczędziła upraw rolniczych, szczególnie sadowniczych, w związku z przymrozkami, które wystąpiły zarówno w kwietniu jak i ostatnio w maju. Ciepła zima spowodowała, że wegetacja roślinna „ruszyła” już na przełomie stycznia i lutego, ale została przyhamowana przez zmienną pogodę w marcu i kwietniu. Okresy cieplejszej pogody były przeplatane z mroźnymi. Zaburzyło to wiosenną wegetację, a temperatury przy gruncie spadały miejscami nawet poniżej -10°C. Wystąpienie tej sytuacji spowodowało przemarznięcie kwiatów w uprawach sadowniczych, szczególnie w morelach, czereśniach, brzoskwiniach i wiśniach. Do urzędów gmin wpływają wnioski o stwierdzenie zdarzeń przymrozkowych i szkód jakie to zjawisko spowodowało.

Czytaj więcej: ŚIR interweniuje w sprawie szkód przymrozkowych

Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

- 40 milionów złotych z budżetu państwa dla około 11.600 Kół Gospodyń Wiejskich  

- Dotacja w wysokości 3-5 tys. zł na koło

- Wsparcie dla już istniejących oraz nowo zarejestrowanych KGW,

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie należy złożyć w ARiMR wniosek o dotację. Zapisana w budżecie państwa kwota pozwoli na sfinansowanie wybranych działań około 11,6 tysięcy kół. Każde wnioskujące o dotację KGW może liczyć na wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. zł. Ubiegać się o nie mogą zarówno już istniejące, jak i nowo utworzone KGW.

Czytaj więcej: Dotacje na działalność Kół Gospodyń Wiejskich

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2