Agrotech 2024 w Targach Kielce od 8 marca! Światowe marki, oczekiwana wiedza i atrakcje dla rolników

Agrotech2024 zapo1Ostatnie dwa lata to istny boom technologii w branży rolniczej. Rozwiązania mają optymalizować prace, a nawet w nich wyręczać. Plejadę najnowszych propozycji wśród ciągników, kombajnów, maszyn uprawowych, do obsługi gospodarstw, nowatorskie rozwiązania rolnictwa 4.0 zobaczymy od 8 do 10 marca w Targach Kielce, podczas wystawy Agrotech. Udział w największych w kraju targach techniki rolniczej w halach zapowiadają popularni influencerzy, obecny będzie też zawodnik MMA Mariusz Pudzianowski.
– Gorące przygotowania do wystawy już trwają. 1 lutego na naszej stronie agrotech.pl wystartowała sprzedaż biletów online.

Czytaj więcej: Agrotech 2024 w Targach Kielce od 8 marca!...

Samorząd rolniczy całym sercem z protestującymi rolnikami

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie


Krajowa Rada Izb Rolniczych zdecydowanie popiera protesty rolników w Polsce. W całej Unii Europejskiej protestują rolnicy domagając się natychmiastowego rozwiązania problemów, które dawno przekroczyły dopuszczalną granicę i uniemożliwiają pracę w rolnictwie poprzez ingerencje polityczne i administracyjne. Jest to jasny dowód na konieczność ponownego zdefiniowania warunków Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Krajowa Rada Izb Rolniczych podtrzymuje stanowisko, iż podstawowym zadaniem rolnictwa musi nadal być zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, produkcja wysokiej jakości i bezpiecznej żywności, przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności gospodarstw rolnych. Dlatego Krajowa Rada jest przeciwna wszelkim przymusowym ograniczeniom wielkości produkcji rolnej, wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu (ekoschematy, ugorowania).

Czytaj więcej: Samorząd rolniczy całym sercem z protestującymi...

Prawo do zasiłku chorobowego dla rolniczek będących w ciąży

Przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 stycznia 2024 r. w odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie prawa do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży.

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że osoba ubezpieczona w KRUS ma prawo ubiegania się o zasiłek chorobowy od 30 do 180 dni choroby oraz w przedłużonym okresie, jednak wymaga to złożenia w placówce KRUS wniosku oraz druku N-14 wypełnionego przez lekarza prowadzącego i stawienia się na komisji lekarskiej. Dotyczy to również kobiet w ciąży. Jedocześnie kobiety w ciąży przebywające na zwolnieniu lekarskim w ramach ZUS mogą pobierać zasiłek chorobowy przez maksymalnie 270 dni, czyli tyle ile trwa ciąża i nie muszą składać dodatkowych wniosków, ani stawiać się na komisję lekarską, by kontynuować L4.

Czytaj więcej: Prawo do zasiłku chorobowego dla rolniczek...

Wniosek KRIR o aktualizację minimalnych cen skupu i uruchomienie interwencji

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 12 stycznia 2024 r., dotyczące wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji w sprawie podjęcia działań na forum Komisji Europejskiej w celu aktualizacji minimalnych cen skupu płodów rolnych, resort rolnictwa poinformował 1 lutego 2024 r., co następuje.

„W opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi urealnienie (podwyższenie) poziomów cen interwencyjnych dotyczy wszystkich sektorów rolnych, co do których w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE przewidziany jest skup interwencyjny, tj. pszenicy zwyczajnej i durum, jęczmienia i kukurydzy, wołowiny i cielęciny oraz masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

Czytaj więcej: Wniosek KRIR o aktualizację minimalnych cen...

Kwestionariusz dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy link do “Kwestionariusza dla dostawców w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych dotyczący nieuczciwych praktyk handlowych”. Zachęcamy Państwa producentów rolnych do wypełnienia ankiety, wg   osobistych doświadczeń w tym zakresie. Badanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze i Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej jest przeprowadzane we wszystkich państwach członkowskich i dotyczy dostawców objętych dyrektywą na różnych etapach łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey 

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2