Szacowanie strat w uprawach rolnych- ważne informacje

048673 r0 980W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska pogodowego - przymrozków wiosennych - na terenie woj. świętokrzyskiego, poszkodowani Rolnicy mogą składać pisemne wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych.

Wzory wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami są dostępne w miejscowych urzędach gmin, w których wystąpiły szkody, jak również na ich stronach internetowych.


Uwaga
Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie (wydruk z e-WniosekPlus),

Czytaj więcej: Szacowanie strat w uprawach rolnych- ważne...

ŚIR interweniuje w sprawie szkód mrozowych

W związku z ogromnymi szkodami mrozowymi jakie powstały na skutek niskich temperatur w drugiej połowie kwietnia w uprawach rolnych na terenie naszego województwa, Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej podjął kroki w postaci pilnej interwencji do ministra rolnictwa w celu uruchomienia środków finansowych na pomoc dla gospodarstw dotkniętych tą klęską.

Czytaj więcej: ŚIR interweniuje w sprawie szkód mrozowych

Odpowiedź MRiRW na Stanowisko Zarządu ŚIR

W załączeniu przekazujemy Państwu do wiadomości odpowiedź ministerstwa rolnictwa na Stanowisko Zarządu ŚIR dotyczące Programu ochrony rolników i konsumentów polskich przed napływem niekontrolowanych surowców i produktów pochodzenia rolniczego z Ukrainy i innych krajów. http://www.sir-kielce.pl/index.php/1551-stanowisko-zarzadu-swietokrzyskiej-izby-rolniczej      odpowiedź MRiRW

Wnioski trzeba wysyłać mimo błędu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na prośbę MRIRW poinformowało 19 kwietnia 2024 r., że w związku z planowanym zniesieniem od 2024 roku warunku spełnienia normy GAEC 8 w zakresie obowiązku przeznaczenia co najmniej 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do wskazanej zmiany.

Czytaj więcej: Wnioski trzeba wysyłać mimo błędu

Jest projekt rozporządzenia w sprawie rekompensat do zbóż - uwagi izb rolniczych

W związku z zamieszczeniem w RCL 22 kwietnia 2024 r. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który bez konsultacji społecznych od razu został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał do MRiRW uwagi dotyczące rekompensat dla producentów zbóż.

Czytaj więcej: Jest projekt rozporządzenia w sprawie...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2