Konkurs "Kuchnia świętokrzyska czaruje" - VI edycja

logotypy

 6 PASZTET Z BOBU I ZURAWINA.1jpgPo raz szósty Świętokrzyska Izba Rolnicza jest organizatorem Konkursu w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego o nazwie „Kuchnia świętokrzyska czaruje” rolniczy handel detaliczny - VI edycja.

Uczestnikami konkursu są właściciele gospodarstw rolnych, głównie kobiety, które przetwarzają produkty z gospodarstw rolnych.
W roku 2023 produkty w Konkursie podzielone zostały na dwie kategorie:
I . Ciasta oferowane do sprzedaży- codzienne i wykwintne,
II. Miody i kasze.
Do Konkursu zapraszamy zarówno tych, którzy już działają w ramach RHD, jak i tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy warto. Udział w konkursie jest także możliwością sprawdzenia swojego produktu i wymiany informacji między uczestnikami. Działamy w oparciu o Regulamin Konkursu a wszystkie niezbędne szersze informacje można uzyskać w Biurach Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w każdym powiecie województwa świętokrzyskiego oraz w broszurze, którą rozdajemy przy rejestracji podczas finału, wydaną specjalnie na potrzeby konkursu.


Konkurs został ogłoszony za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz w kontakcie bezpośrednim z potencjalnymi uczestnikami. Pierwszy etap powiatowy to wybór uczestników do finału wojewódzkiego. Zgłoszenia (opisane w Regulaminie) do 9.sierpnia 2023r. Finał wojewódzki odbędzie się 21 sierpnia br. o czym zakwalifikowanych uczestników poinformujemy w szczegółach.
Zwracamy także Państwa uwagę na to, że w konkursie bierze udział określony produkt lub przetwór aby komisja mogła ocenić degustując, ale w rolniczym handlu detalicznym możliwa jest sprzedaż także produktów nie przetworzonych a tylko przygotowanych do sprzedaży np. surowych produktów jak kasze, owoce, warzywa, mleko, śmietana, jaja. Przygotowanie degustacji jest tylko formą przedstawienia produktu w konkursie.
Oceny produktów w finale wojewódzkim dokona Komisja powołana przez dyrektora Biura ŚIR . Wyboru produktów do finału wojewódzkiego dokonają pracownicy ŚIR, pod przewodnictwem koordynatora zadania. W załączeniu przekazujemy regulamin konkursu, kartę zgłoszenia i formularz RODO, które (2 ost) należy wypełnić czytelnie i dostarczyć do biura ŚIR, zgodnie z regulaminem.
W konkursie przewidziane są cenne nagrody, które zostaną wręczone po ocenie i rozstrzygnięciu Komisji.
Konkurs jest zadaniem realizowanym z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach pomocy Unii Europejskiej z PROW na lata 2014-2020.

 Do pobrania: 

Regulamin doc pdf   Karta zgłoszenia doc pdf   RODO doc pdf

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2