Realizacja operacji pn. „Poznanie dobrych praktyk w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych na terenie LGD Tygiel Doliny Bugu”

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2022–2023 realizuje operację pn. „Poznanie dobrych praktyk w zakresie produkcji i sprzedaży produktów lokalnych na terenie LGD Tygiel Doliny Bugu”. W ramach projektu w dniach 09-12.07.2023 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej 40 mieszkańców województwa świętokrzyskiego, głównie rolników, lokalnych liderów, członkiń KGW, osób aktywnych w środowisku wiejskim celem zaprezentowania dobrych praktyk i kreatywności w zakresie przedsiębiorczości dzięki wykorzystaniu produktów lokalnych jako źródła dochodu w gospodarstwie oraz szansy promocji i rozwoju regionu na przykładzie projektów zrealizowanych przez beneficjentów z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu”.


Uczestnikom zostaną zaprezentowane następujące przedsięwzięcia zrealizowane przez beneficjentów ze środków PROW 2014-2020: Zakamarek Klimczyce – inkubator przetwórstwa lokalnego, którego podstawą jest przetwarzanie produktów rolnych w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego. Zadaniem inkubatora jest wsparcie rolników z mikro i małych gospodarstw oraz mieszkańców obszaru chcących produkować przetwory z płodów rolnych i produktów lokalnych a także przetwarzając surowiec pochodzący ze zbiorów ze stanu naturalnego. Kolejnym projektem, który zostanie zaprezentowany uczestnikom wyjazdu będzie Ziołowy Zakątek w Korycinach. Uczestnicy wyjazdu wezmą udział w warsztatach nalewkowych. Zwiedzą ogród botaniczny, w tym wysłuchają gawędy o ziołach oraz opowiadania o właściwościach ziół i ich zastosowaniu Zwiedzą również produkcję Firmy Dary Natury wraz z degustacją produktów oraz obejrzą film nt. produktów firmy.
Kolejna wizyta będzie w Nadbużańskim Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” w Drohiczynie. Uczestnicy wyjazdu zostaną oprowadzeni po Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego , obejrzą film nt. rozwoju przedsiębiorczości oraz produktu lokalnego na terenie LGD Tygiel Doliny Bugu, wezmą udział w warsztatach sporządzania produktu lokalnego - zagub oraz zakosztują potraw lokalnych i tradycyjnych. Osoby uczestniczące w wyjeździe stusyjnym będą mogli naocznie zobaczyć, że produkty lokalne mogą być ogromną szansą rozwoju obszaru na którym występuje brak tradycji przemysłowych oraz brak dużych zakładów pracy. Prezentacja dobrych praktyk będzie doskonałą okazją do zaprezentowania kreatywności i zachęcenia uczestników wyjazdu do wykorzystania potencjału lokalnego i walorów turystycznych województwa świętokrzyskiego jako źródła dochodu w gospodarstwie oraz szansy promocji i rozwoju regionu.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2