Formularz dla członków komisji szacujących szkody - Delegatów Rad Powiatowych ŚIR

W załączeniu przekazujemy formularz Oświadczenia dla członków Komisji ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego  pobierz formularz

Oświadczenie po uzupełnieniu prosimy przekazać do Biura ŚIR w Kielcach celem uzyskania rekompensaty za udział w pracach komisji.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2