Czy rolnicy otrzymają pomoc, jak zapowiada ministerstwo?

Chodzi o pomoc dla producentów pszenicy, innych zbóż, gryki, rzepaku, kukurydzy, którzy ponieśli straty gospodarcze na skutek zwiększonego przywozu zbóż i nasion oleistych z Ukrainy, będącego efektem agresji Rosji na Ukrainę. Rolnicy są zaniepokojeni tym, że pomoc otrzymali tylko producenci pszenicy. Jak informuje ministerstwo pomoc będzie wypłacana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej. W załączeniu pismo KRIR i odpowiedź MRIRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2