Informacja o pomocy dla producentów rolnych w związku z podwyżkami cen nawozów i energii oraz paliw

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zastosowanie pomocy specjalnej dla rolników polskich w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i związany z tym wzrost cen. W załączeniu publikujemy wystąpienie KRIR oraz odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2