Sytuacja na rynku drobiu w związku z epidemią Covid -19

W załączeniu przedstawiamy korespondencję pomiędzy KRIR i  ministerstwem rolnictwa, dotyczącą kryzysowej sytuacji na rynku drobiu KRIR  MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2