04/04 2022

Dopłaty do loch do 30 czerwca br.

KRIR złożyła wniosek o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do loch, na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej. Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź ministerstwa rolnictwa w tej sprawie  pismo KRIR pobierz

odpowiedź MRiRW