Dopłaty do loch do 30 czerwca br.

KRIR złożyła wniosek o wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do loch, na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej. Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź ministerstwa rolnictwa w tej sprawie  pismo KRIR pobierz

odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2