07/08 2020

Sytuacja na rynku drobiu w związku z epidemią Covid -19

W załączeniu przedstawiamy korespondencję pomiędzy KRIR i  ministerstwem rolnictwa, dotyczącą kryzysowej sytuacji na rynku drobiu KRIR  MRiRW