10/28 2019

Opinia KRIR - organizmy kwarantannowe

Przedstawiamy opinię Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych oraz odpowiedź MRiRW na uwagi KRIR do pobrania-  opinia KRIR  odp MRiRW