Plon niesiemy plon - 8 września

W drugą niedzielę września odbędą się w Bogorii XIII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie.

prezentacjawiecazDwikozw0Obchody Święta Plonu rozpoczną się o godzinie 11.45 przemarszem delegacji dożynkowych do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii, w którym w samo południe, o godzinie 12.00, odprawiona zostanie Msza Święta dożynkowa, w czasie której poświęcone zostaną powiatowe wieńce dożynkowe.

Po Mszy Świętej, o godzinie 13.30. korowód dożynkowy uda się do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, na którym piętnaście minut później odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy, po którym, o godzinie 15.30 uczestnicy dożynek wojewódzkich obejrzą folkowe widowisko regionalne pt. „Świętokrzyskie granie”.

Czytaj więcej: Plon niesiemy plon - 8 września

Czy rolnicy mogą używać armatek przeciwgradowych i czy mogą korzystać z dofinansowania na ich zakup?

Gradobicie, podobnie jak inne zjawiska atmosferyczne o charakterze nagłym powodują dotkliwe w skutkach straty w rolnictwie, w tym w uprawach ogrodniczych. Poseł Mirosław Maliszewski, jednocześnie Prezes Związku Sadowników RP skierował zapytanie do organów rządowych za pośrednictwem marszałek Sejmu Ewy Kopacz w sprawie używania przez rolników armatek przeciwgradowych i możliwości ewentualnej pomocy w dofinansowaniu zakupu tych urządzeń oraz siatek przeciwgradowych. Poniżej znajdują się odpowiedzi. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Pobierz odpowiedź Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na zapytanie dotyczące pomocy, jaka może zostać udzielona rolnikom w związku ze stratami, które spowodowało lipcowe gradobicie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią odpowiedzi, którą znajdziecie w załączniku poniżej.pobierz

 

ARR-podsumowanie dopłat do materiału siewnego w 2013 r.

Tutaj można pobrać podsumowanie wstępne dopłat do materiału siewnego w tym roku, udzielonego w ramach pomocy de minimis przez Agencję Rynku Rolnego

Przywracanie potencjału produkcji rolnej po gwałtownych zjawiskach pogodowych

W załączniku zamieszczamy pismo ARiMR dotyczące szacowania strat w gospodarstwach rolnych w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi jakie występują w Polsce w kontekście możliwości skorzystania z Działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej........" pobierz

W sprawie gospodarstw socjalnych i niskotowarowych

W załączniku poniżej publikujemy odpowiedź Ministwerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na postulaty zawarte w Memoriale Podkarpackim sformułowanym przez przedstawicieli Izb rolniczych i środowisk naukowych w kontekście wspierania gospodarstw socjalnych i niskotowarowych w nowej perspektywie finansowej w UE na lata 2014-2020 pobierz 

Uchwała Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2