W obronie polskiego zboża

zb.1

 

W związku z kryzysem gospodarczym o zasięgu światowym, odczuwalnym również  w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dąży do przeciwdziałania jego skutkom oraz zabezpieczenia skutecznej ochrony dochodów producentów.  W styczniu 2009 r. opracowano dokument pt. „ Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz stabilności i rozwoju", w którym przedstawiono propozycje działań mających na celu wsparcie rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, grup producentów rolnych i spółdzielni rolników, a także wsparcie eksportu rolno-spożywczego  oraz  przyspieszenie  absorpcji środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: W obronie polskiego zboża

KOMUNIKAT PRASOWY

Dopłaty do zużytego materiału siewnego - wnioski można składać od

15 stycznia 2010r.

Więcej w zakładce "Oferta"

UWAGA ROLNICY PRODUCENCI ZBÓŻ!

Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ" w Kielcach S. A.,  25-670 Kielce, ul. Zakładowa 4 informują, że prowadzą skup zbóż konsumpcyjnych po cenach rynkowych ze zbiorów 2009 r.

Więcej informacji w zakładce "Oferta"

Nadwiślanka podbiła Unię

nadw.2

 

Wiśnia nadwiślanka wpisana została do unijnego rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia. Jest to już 15 polski produkt umieszczony na liście Unii Europejskiej. Jest pierwszym produktem pochodzącym z województwa świętokrzyskiego.

 

 

Czytaj więcej: Nadwiślanka podbiła Unię

Zima zaskoczyła nie tylko drogowców

 

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach wystąpił do Prezesa Spółki „Südzucker Polska" S.A. Reinera Schechtera z interwencją w sprawie z jaką zwrócili się producenci buraków cukrowych z województwa świętokrzyskiego.

Czytaj więcej: Zima zaskoczyła nie tylko drogowców

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2