Szanowni Państwo Rolnicy,

Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2019 r. upływa V kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r. Wszystkie dokumenty, wzory dokumentów i formularzy oraz informacje o tym zdarzeniu będą zamieszczane  na naszej stronie w tym miejscu, poniżej chronologicznie:

Uchwała KRIR_1 w sprawie wyborów do izb rolniczych pobierz

Uchwała KRIR_2 w sprawie zarządzenia wyborów pobierz

Zgłoszenia kandydatów  do WKW należy dostarczyć do 25. marca 2019 roku do godz 15.00  do Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ul. Chopina 15/3

Dokumenty dla kandydatów na członków WKW: Zgłoszenie kandydata Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego Zgoda na przetw danych osobowych

Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

- być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych

- nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Termin dostarczenia zgłoszeń na członków Komisji Okręgowej: 24 maja 2019 r. do godz. 15.00 Decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty znajdują się poniżej:

Formularz zgłoszeniowy,

Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO,

Pełnomocnictwo_osoby prawne

Czytelnie wypełnione oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 25-356 Kielce ul. Chopina 15/3 lub wysyłać pocztą.

Zgłoszenia kandydatów na członków rad powiatowych do Okręgowych Komisji Wyborczych w gminach: (najpóźniej do 5 lipca 2019r.)

Lista poparcia kandydata; 

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie zgoda na kandydowanie; 

Protokół rejestracji kandydata; 

Upoważnienie kandydata do złoszenia jego kandydatury

Zgłoszenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2