Szanowni Państwo Rolnicy,

Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2019 r. upływa V kadencja organów samorządu rolniczego. Kolejne wybory odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r. Wszystkie dokumenty, wzory dokumentów i formularzy oraz informacje o tym zdarzeniu będą zamieszczane  na naszej stronie w tym miejscu, poniżej chronologicznie:

Uchwała KRIR_1 w sprawie wyborów do izb rolniczych pobierz

Uchwała KRIR_2 w sprawie zarządzenia wyborów pobierz

Zgłoszenia kandydatów  do WKW należy dostarczyć do 25. marca 2019 roku do godz 15.00  do Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ul. Chopina 15/3

Dokumenty dla kandydatów na członków WKW: Zgłoszenie kandydata Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego Zgoda na przetw danych osobowych

Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:

- być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych

- nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku

Termin dostarczenia zgłoszeń na członków Komisji Okręgowej: 24 maja 2019 r. do godz. 15.00 Decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty znajdują się poniżej:

Formularz zgłoszeniowy,

Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO,

Pełnomocnictwo_osoby prawne

Czytelnie wypełnione oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 25-356 Kielce ul. Chopina 15/3 lub wysyłać pocztą.

Zgłoszenia kandydatów na członków rad powiatowych do Okręgowych Komisji Wyborczych w gminach: (najpóźniej do 5 lipca 2019r.)

Lista poparcia kandydata (osoby fizycznej); Lista poparcia kandydata (osoba prawna); WYJAŚNIENIE dot. zmiany wzoru listy w dn.5.06.2019r.

informacja KRIR dotycząca interpretacji przepisów ustawy o izbach rolniczych dot. wyborów   Interpretacja MRIRW

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie zgoda na kandydowanie; 

Protokół rejestracji kandydata; 

Upoważnienie kandydata do złoszenia jego kandydatury

Zgłoszenie kandydata

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OBWIESZCZENIE Wykaz okręgów wyborczych

Informujemy, iż składy oraz siedziby poszczególnych Okręgowych Komisji Wyborczych stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ponadto nadmieniamy, że dyżury osób wyznaczonych do ich pełnienia, w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, będą odbywały się w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Gmin.

Wykaz okręgów wyborczych

Skład komisji wyborczych

Świętokrzyska Izba Rolnicza ogłasza dodatkowy nabór na członka Komisji Okręgowej w
Łoniowie, Stopnicy oraz w Nagłowicach.

Kandydaci na członka Komisji Okręgowej muszą odpowiadać następującym kryteriom:
- być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
- nie będą kandydowały w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku
Termin dostarczenia zgłoszeń na członków Komisji Okręgowej: 17.06.2019 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu do Biura ŚIR.
Wymagane dokumenty znajdują się powyżej: Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO. Czytelnie wypełnione oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, 25-356 Kielce ul. Chopina 15/3 lub wysyłać pocztą.

Wzory obwieszczeń Okręgowej Komisji Wyborczej Informacja WKW dot. rejestracji kandydatów na członków rady powiatowej

Wzór OBWIESZCZENIE_kandydaci   Wzór OBWIESZCZENIE_dodatkowy_nabór

Uchwała WKW w sprawie zmiany w składzie osobowym Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13 pobierz

Uchwała WKW w sprawie zmiany w składzie osobowym Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6 pobierz

Uchwała WKW w sprawie zmiany w składzie osobowym Okręgowej Komisji Wyborczej nr 74 pobierz

Uchwała WKW w sprawie zmiany w składzie osobowym Okręgowej Komisji Wyborczej w Opatowie pobierz

Uchwała WKW w sprawie zmiany w składzie osobowym OKW w Ćmielowie pobierz

Uchwała WKW w sprawie zmiany w składzie osobowym OKW w Jędrzejowie pobierz

WZÓR Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w przypadku równej liczby mandatów i kandydatów w gminie Obwieszczenie WORD

Obwieszczenia o dodatkowym naborze

Ogłoszenie dotyczące spisów członków Świętokrzyskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu:

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach informuje, iż spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych zostały sporządzone w gminach i są udostępnione do wglądu w poszczególnych siedzibach gmin.

Obwieszczenia -Listy zarejestrowanych kandydatów w poszczególnych gminach w powiatach: Pow. buski; Pow. jędrzejowski; Pow. kazimierski; Pow. kielecki; Pow. konecki; Pow. opatowski; Pow. ostrowiecki; Pow. pińczowski; Pow. sandomierski; Pow. skarżyski; Pow. starachowicki; Pow. staszowski; Pow. włoszczowski

Obwieszczenia o obsadzeniu mandatów bez głosowania w poszczególnych gminach w powiatach: Pow.buski;

Pow. jędrzejowski; Pow. kazimierski; Pow. kielecki; Pow. konecki; Pow. opatowski; Pow. ostrowiecki; Pow. pińczowski; Pow. sandomierski; Pow. skarżyski; Pow. starachowicki; Pow. staszowski

OBWIESZCZENIA o kandydatach zgłoszonych w dodatkowym naborze pobierz

Protokół Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z wyborów do rad powiatowych ŚIR pobierz

Wyniki wyborów przewodniczącego rady powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz delegata na Walne Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej VI kadencji w poszczególnych powiatach pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2