List do Pana Radosława Szatkowskiego Prezesa ARR

Realizując wnioski zgłoszone na  I Posiedzeniu Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Powiatu Włoszczowskiego Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą do Radosława Szatkowskiego Prezesa ARR, o udzielenie informacji nt. działań firmy PINI POLSKA oraz wydatkowania pieniędzy z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego za rok 2014. W  liście czytamy:

Ostatnio w Telewizji Polskiej ukazuje się reklama promująca wędliny i mięso firmy PINI POLSKA. Hodowcy trzody chlewnej proszą o informację, czy mięso to pochodzi z tuczników od  polskich  producentów. Wśród hodowców trzody   chlewnej   panuje powszechne przekonanie, że Firma PINI POLSKA skupuje mięso nie tylko pochodzące od krajowych hodowców trzody chlewnej ale importuje także mięso wieprzowe z innych krajów.

Czytaj więcej: List do Pana Radosława Szatkowskiego Prezesa ARR

Stanowisko I Walnego Zgromadzenia V kadencji

W dniu 10 lipca 2015 r. odbyło się I Walne Zgomadzenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej V kadencji. Uczestniczący w nim delegaci rad powiatowych ŚIR wybrali nowy zarząd. W jego skład weszli: Ryszard Ciźla, który ponownie został prezesem, Zdzisław Pniewski, ponownie wybrany wiceprezesem oraz członkowie zarządu Krystyna Zdonek, Robert Fatyga , równiez wybrani ponownie oraz Zdzisław Wójcik, który był także członkiem zarządu przed 4 laty.

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Jarosław Kaczmarek, pełniący tę funkcję już po raz drugi. Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został ponownie wybrany Bogusław Włodarczyk.

Tym samym zakończyły się wybory do wszystkich organów ŚIR nowej V kadencji. Gratulacje dla wszystkich nowo wybranych delegatów V kadencji oraz nowego zarządu i pozostałych organów ŚIR. Zapraszamy rolników do współpracy w czasie całej bieżącej kadencji. Skład rad powiatowych - delegatów, którzy są najbliżej Państwa można przeczytać w bocznym menu na naszej stronie pod nazwą "Rady powiatowe". Zapraszamy także do współpracy z naszymi biurami, które znajdują się w każdym powiecie. Ich adresy i godziny pracy można przeczytać w menu głównym pod nazwą "Biuro".

W dalszej części obrad dokonano wyboru Komisji budżetowej i Komisji ds. kobiet młodzieży i wiejskiego gospodarstwa domowego.

Walne Zgromadzenie przyjęło także stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, które można pobrać tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

Ceny żywca

W załączeniu publikujemy wybrane ceny żywca 2013 zebrane przez Biuro ŚIR O/T w Jędrzejowie ceny 2014; ceny 02.2015

Chłop roku 2015 ze świętokrzyskiego

Wiesław Szydłowski z województwa świętokrzyskiego został zwycięzcą tegorocznej edycji wyborów ,,Chłopa Roku’’. Drugie miejsce zajął Józef Wójtowicz z województwa małopolskiego  a trzecie Julian Wakuliński z województwa pomorskiego.

chł.r.2015


 

Czytaj więcej: Chłop roku 2015 ze świętokrzyskiego

Ceny artykułów rolnych - porównanie

W załączniku publikujemy kolejne zestawienie cenowe na podstawowych rynkach rolnych w naszym województwie. Jednocześnie informujemy, ze kolejne zestawienia będą publikowane w artykule "Rynki rolne- ceny w świętokrzyskiem" pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2