Piknik wieprzowy w Łagowie

pwPiknik wieprzowy został zorganizowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą jako impreza towarzysząca Dniom Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa. Odbył się w dniu 7 lipca 2019r. w ramach projektu realizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych ze środków FunduszuPromocji Mięsa Wieprzowego. Celem projektu było zaprezentowanie produktów wieprzowych oraz promowanie wśród konsumentów spożycia mięsa wieprzowego i jego przetworów poprzez zwiększanie ich udziału w codziennej diecie. W pikniku uczestniczyli licznie mieszkańcy województwa świetokrzyskiego, także dzieci i młodzież. Odbywały się konkursy plastyczny dla dzieci i wiedzy o produktach wieprzowych dla starszych. Uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody. Pogoda dopisała i piknik udał się wyśmienicie.

Czytaj więcej: Piknik wieprzowy w Łagowie

Festiwal Mleczny w Ćmielowie

DSC 0705W dniu 19 maja 2019 r w Ćmielowie odbył się organizowany przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą i Krajową Radę Izb Rolniczych Piknik o nazwie Świętokrzyski Festiwal Mleka i Produktów Mlecznych. Impreza dotyczyła promocji produktów z mleka i sfinansowana była z Funduszu Promocji Mleka. W czasie trwania imprezy publiczność częstowana była róznorodnymi produktami na bazie mleka - serami, kanapkami, ciastem, naleśnikami, pierogami  itp. pysznościami.Zostały przeprowadzone konkursy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, w których ufundowano cenne nagrody ze środków Funduszu Promocji Mleka. Całość imprezy odbywała się w przyjaznej piknikowej atmosferze, którą uprzyjemniał zespół muzyczny "Kapela Świętokrzyska". Z ramienia zarządu ŚIR w imprezie udział wzięła Pani Krystyna Zdonek - członek zarządu.

Szymon Płusa ze świętokrzyskiego Chłopem Roku 2019 w Racławicach

IMG 4416Już po raz 25 w Racławicach wybierano Chłopa Roku. Organizatorem konkursu jest gmina Racławice oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju- Racławice. Patronat honorowy nad konkursem objęli Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. O tytuł walczyło pięciu kandydatów. Zwycięzcą został Szymon Płusa ze Skarżyska Kościelnego reprezentujący województwo świętokrzyskie zgłoszony przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Szymon Płusa ze świętokrzyskiego Chłopem Roku...

Wyróżnienie specjalne Europosła Czesława Siekierskiego dla ŚIR

Targi WójcikPodczas odbywających się w dniach15-17 marca w Kielcach targów AGROTECH Świętokrzyska Izba Rolnicza otrzymała specjalne Wyróżnienie przyznane przez Europosła Czesława Siekierskiego za współpracę oraz dokonania na rzecz rolnictwa w regionie a także inspiracje i podpowiedzi dotyczące rozwiązań prawnych. Wyróżnienie w imieniu ŚIR przyjął Członek Zarządu Zdzisław Wójcik.

pobierzZ.Wocik

Konkurs dla pań rolniczek "Rolniczki motorem innowacji"

imagesKrajowa Rada Izb Rolniczych ogłosiła II edycję konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” pod hasłem: „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach” organizowanym na etapie wojewódzkim przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą.
Celem konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach.
Do konkursu mogą zgłaszać swoje projekty pełnoletnie kandydatki, które prowadzą lub współprowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa świętokrzyskiego. Konkurs odbywa się dwuetapowo: 1. Etap wojewódzki, 2. Etap krajowy.
Kryteria oceny w konkursie:
Kandydatki będą oceniane według następujących kryteriów:
1.wykorzystania innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie,
2. transferu wiedzy,
3. zrównoważoności innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki i środowiska,
4. wykorzystaniu nowych metod komunikacji.

Czytaj więcej: Konkurs dla pań rolniczek "Rolniczki motorem...

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2