Informacja o realizacji Projektu "Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu"

logotypy

 

 

 

 

 

 

Świętokrzyska Izba Rolnicza w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizowała operację pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”.

W ramach realizacji projektu w dniach 15-18.07.2020 r. rolnicy z terenu województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym pn. „Produkt lokalny i turystyczny szansą na rozwój regionu”.


Podczas wyjazdu rolnikom zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości dzięki wykorzystaniu potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu dochodowej działalności gospodarczej na przykładzie projektów zrealizowanych przez beneficjentów z terenu działania Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.
Podczas wyjazdu uczestnikom został również zaprezentowany pokaz pieczenia sękacza oraz wyrobu serów wraz z degustacją, dzięki którym uczestnicy zdobyli użyteczną wiedzę w zakresie produkcji, sprzedaży i marketingu produktów lokalnych.
Wyjazd studyjny połączony ze szkoleniem był doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń a także poznaniem dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczego wykorzystania potencjału lokalnego oraz walorów turystycznych. Przedstawiciele świętokrzyskich rolników mieli okazję naocznie zobaczyć, że turystyka i produkty lokalne mogą być ogromną szansą rozwoju obszaru na którym występuje brak tradycji przemysłowych oraz brak dużych zakładów pracy. Wyjazd był doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, w tym handlowo-gospodarczych oraz wymiany doświadczeń . Wszystkie cele oraz rezultaty zaplanowane w projekcie zostały osiągnięte.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2