12/06 2019

Można składać wnioski związane z ochroną środowiska

Zamieszczamy informację o ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu:

1. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;

2. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł.

Informacja została przekazana przez ARIMR za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. pobierz