ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE "Legalne zatrudnianie"

Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach i Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu serdecznie zapraszają do udziału w konferencji przeznaczonej dla rolników i przedsiębiorców rolnych pod hasłem : „Legalne zatrudnianie obywateli polskich i cudzoziemców w rolnictwie”.
Konferencja odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku od godz. 11.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu ul. Mokoszyńska 1.


W programie konferencji przewiduje się wykłady o tematyce legalnego pobytu i pracy sezonowej cudzoziemców oraz legalności zatrudnienia obywateli polskich w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych. W spotkaniu udział wezmą takie instytucje jak: Państwowa Inspekcja Pracy i Placówka Straży Granicznej w Kielcach oraz Powiatowy Urząd Pracy i Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu. Pod koniec konferencji odbędzie się konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie z nagrodami ufundowanymi przez KRUS i PIP. Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet wydawnictw dotyczących omawianej problematyki a spotkanie zakończy się obiadem ok godz. 13.50.
Udział w konferencji jest bezpłatny a ilość miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na tel. (41)3403246 lub kom 607091130.

pobierz zaproszenie

Za organizatorów
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2