Wystąpienie ŚIR do Ministra Rolnictwa w obliczu wahań cen jabłek przemysłowych

W zawiązku z corocznie powtarzającą się sytuacją zbyt niskich cen jabłek przemyśłowych i brakiem stabilizacji na rynku jabłek zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa pobierz

odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2