08/30 2019

Informacja Urządu Wojewódzkiego dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Podajemy do wiadomości informacje przekazane przez Urząd Wojewódzki

pismo przewodnie  Etapy-protokoły zbiorcze  Prezentacja susza