Informacja Urządu Wojewódzkiego dot. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Podajemy do wiadomości informacje przekazane przez Urząd Wojewódzki

pismo przewodnie  Etapy-protokoły zbiorcze  Prezentacja susza

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2