Informacja MRiRW o możliwościach renegocjacji postanowień układu stowarzyszenia UE-Ukraina, w ramach układu o wolnym handlu

Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR dotyczący podjęcia działań w kwestii renegocjacji postanowień układu o stowarzyszeniu Unia Europejska - Ukraina, w ramach umowy o wolnym handlu pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2