Ministerstwo nie ma wpływu na decyzje zakładów ubezpieczeniowych

Na  wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej Krajowa Rada Izb Rolniczych wystapiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie możliwości odwołania od wyniku szacowania szkód w uprawach rolnych. Jednakże jak pisze ministerstwo nie jest to możliwe, gdyż są to niezależne od państwa instytucje ubezpieczeniowe. W załączeniu pismo KRIR oraz odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2