ŚIR zabiega o pomoc dla sadowników

Świętokrzyska Izba Rolnicza po zebraniu protestacyjnym sadowników w dniu 27 lipca br. w Kleczanowie w powiecie sandomierskim wystąpiła do Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o uruchomienie pomocy de minimis dla gospodarstw sadowniczych. W piśmie podpisanym przez Prezesa Ryszarda Ciźlę napisano:

Realizując wniosek złożony przez uczestników zebrania protestacyjnego sadowników, które odbyło się w dniu 27.07.2018 roku w miejscowości Kleczanów, Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwraca się do Pana Ministra o uruchomienie pomocy dla gospodarstw sadowniczych w ramach programu de minimis.
Sadownicy w bieżącym roku ponoszą ogromne straty w wyniku katastrofalnie niskich cen nie gwarantujących zwrotu nakładów poniesionych na produkcję.
W załączeniu tabela kosztów najczęściej występujących gatunków upraw sadowniczych w naszym kraju. Oferowane przez zakłady przetwórcze ceny zaledwie pokrywają koszt zbioru.
Rolnictwo jest jedynym sektorem w którym nikt nie dopuszcza myśli o bankructwie, a jednocześnie istnieje przyzwolenie na stosowanie nieuczciwej przewagi na rynku przez zakłady przetwórcze wobec producentów.
Przerzucanie odpowiedzialności na producentów tym „to po co tyle nasadziliście” jest niepoważne, gdyż do tej pory istnieje program wsparcia nasadzeń drzew i krzewów owocowych. Nowe nasadzenia powstają na tych polach, gdzie do tej pory rosły buraki cukrowe.
W ocenie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej istnieją wszelkie przesłanki uzasadniające wprowadzenie pomocy de minimis, gdyż zaistniała sytuacja doprowadzi do bankructwa wiele gospodarstw sadowniczych.
Państwo ma obowiązek udzielenia pomocy prawnej, wprowadzając obowiązkową kontraktację z ceną zapewniającą zwrot kosztów produkcji z małym zyskiem gwarantującym odtworzenie produkcji w następnym sezonie.
Zarząd ŚIR zwraca się o pomoc dla gospodarstw sadowniczych w ramach programu de minimis w wysokości poniesionych kosztów na zakup środków do produkcji uśrednionych dla poszczególnych gatunków od 3 tys./ha do 5 tys./ha.
Jednocześnie wyrażamy gotowość do współpracy z Panem Ministrem w działaniach prowadzących do stabilizacji prawa z zakresu rolnictwa oraz stabilizacji rynków rolnych, w tym ogrodniczego.

Załącznik:
Całkowity koszt produkcji poniesiony
na 1 ha sadu i malinnika.

Pismo do wiadomości otrzymali także Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, Wiktor Szmulewicz Prezes KRIR, Mirosław Maliszewski Poseł RP, Prezes Związku Sadowników RP.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2