Minister Rolnictwa dziękuje za aktywność ŚIR

Odnosząc się do wniosków przesłanych po V Walnym Zgromadzeniu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podziękował na ręce Wiktora Szmulewicza prezesa KRIR za aktywny udział w pracach ministerstwa i zapewnił o wykorzystaniu wniosków w pracach MRiRW. pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2