Konkurs "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" 2017 r. ogłoszony

I miejsceZarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. podjął uchwałe o ogłoszeniu XIX edycji konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej zadbanych, estetycznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim.
Konkurs ten odbywa się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa.
Konkurs odbywa się w ścisłej współpracy ze starostwami powiatowymi, które są organizatorami konkursu na etapie powiatowym oraz z gminami, które przeprowadzaja eliminacje gminne. Kontynuując podjętą współpracę zwracamy się z prośbą o wsparcie organizacyjne naszej inicjatywy na etapach gminnym i powiatowym.


Deklarację udziału w konkursie wypełniają rolnicy w chwili zgłoszenia uczestnictwa w eliminacjach gminnych i pozostają one w dokumentach gminnych komisji konkursowych. W eliminacjach gminnych wyłoniony zostaje jeden laureat do dalszego etapu powiatowego, następnie z każdego powiatu jeden do finału wojewódzkiego.
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie wyników eliminacji wojewódzkich odbędzie się w czasie trwania Dożynek Wojewódzkich.
Szczegóły dotyczące poszczególnych etapów konkursu zawarte są w załączonym regulaminie.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z biurem ŚIR w Kielcach z Panią Eweliną Stojek tel. 041/341-10-68 lub 041/344-18-73.
Ze swej strony deklarujemy pomoc przewodniczących i członków rad powiatowych izby oraz terenowych doradców ŚODR w pracach komisji gminnych
i powiatowych. Do prac w komisjach powiatowych deklarują również swój udział przedstawiciele placówek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wojewódzka Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli: Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odwiedzi wszystkich zwycięzców eliminacji powiatowych w okresie sierpień – wrzesień i wyłoni zwycięzcę eliminacji wojewódzkich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy    

Deklaracja udziału        Kryteria oceny         Regulamin Konkursu

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2