Wniosek izb rolniczych w sprawie polityki kredytowej

Zarząd KRIR realizując postulaty z ostatniego posiedzenia KRIR 23 maja br, złożył wniosek w sprawie wprowadzenia 1% kredytu obrotowego dla rolników na 25 lat kredytowania. Wniosek uzasadniony jest złą sytuacją gospodarstw rolnych spowodowaną sytuacją geopolityczną, niestabilną sytuacją na rynkach rolnych i podwyżkami stóp procentowych. wniosek w załączeniu

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2