Potrzebne pilne inwestycje w nawadnianie

W dniu 29 maja 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony m.in. przez prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  podczas IV posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji, które odbyło się 23 maja 2024 roku w Warszawie, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego z wnioskiem o uruchomienie naboru w ramach działania inwestycyjnego w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym proponujemy uznanie za koszty kwalifikowane m.in. działań związanych z małą retencją, budowę zbiorników retencyjnych, studni oraz wszelkich urządzeń spiętrzających wodę.

Cyklicznie powracająca susza rolnicza powoduje olbrzymie straty w uprawach rolniczych, co negatywnie wpływa na gospodarkę rolną w Polsce. W związku z tym, uruchomienie programu mającego na celu modernizację systemów nawadniania w gospodarstwach rolnych jest niezbędnym krokiem w walce z suszą i niedoborem wody.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2