Konferencja -Ekoschematy - nowe wyzwania w rolnictwie

logotypy

 

"Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 szansą na wyrównanie dochodów w rolnictwie. Ekoschematy -nowe wyzwania w rolnictwie."


Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 szansą na wyrównanie dochodów w rolnictwie. Ekoschematy -nowe wyzwania w rolnictwie.
W ramach projektu w dniu 6.07. 2023r. zostanie zorganizowana Konferencja, której celem będzie zapoznanie uczestników z działaniami jakie musi podjąć rolnik, jakie zadania stawia się przed polskim rolnictwem, a konkretnie przed polskimi rolnikami.

Krajowy Program Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej który został opracowany wszedł do realizacji w polskim rolnictwie, ciągle jest modyfikowany. Rolnicy muszą dostosować swe gospodarstwa rolne do stawianych wymagań. Konferencja ma przybliżyć zamierzenia jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację Planu Strategicznego i zachęcić polskich rolników do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu, środowiska naturalnego, zwiększenie bioróżnorodności oraz ochrony gleby poprzez wdrożenie ekoschematów w swoich gospodarstwach rolnych. Ekoschematy powinny przyczynić się do osiągnięcia zakładanych celów, jednocześnie zwiększone dopłaty powinny rekompensować podjęte działania, wyrównywać dochody w gospodarstwach rolnych wynikające z podjętych działań. Rolnik, aby mógł skorzystać z dofinansowani misi być świadomy jakie ma podjąć działania i celem operacji jest zapoznanie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz ekoschematami jako nowymi działaniami w gospodarstwach rolnych. W projekcie uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie, producenci rolni, pracownicy ŚIR oraz członkowie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2