Realizacja operacji pn. „Zielony ład, rolnictwo i obszary wiejskie w priorytetach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027”

logotypy

 

 

 

 

 

 

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. Zielony ład, rolnictwo i obszary wiejskie w priorytetach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. W ramach projektu, w dniu 17.05.2022r. zorganizowana zostanie konferencja, w której uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie rolnym, producenci rolni oraz członkowie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z rozwiązaniami jakie proponuje Unia Europejska w Europejskim Zielonym Ładzie, jak będzie wyglądało wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Europejski Zielony Ład stawia wiele wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem we wszystkich obszarach polityki oraz gospodarki, w tym dla sektora rolnego, wprowadza nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie. Konferencja przybliży możliwości stosowania dobrych praktyk na obszarach wiejskich. Podejmowanie wspólnych działań zwiększy wypracowanie nowych pomysłów i rozwiązań na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów odnośnie planowanych konkretnych rozwiązań na rzecz środowiska i klimatu, które w dużym zakresie pozostają w gestii poszczególnych krajów członkowskich, ze względu na zróżnicowaną specyfikę rolnictwa. Ochrona środowiska i klimatu to przedsięwzięcie dość kosztowne, należy stosować dobre praktyki w gospodarstwach rolnych, podejmować realizacje wspólnych inwestycji, które jednocześnie przyczynią się do wykorzystania dość drogich nowoczesnych technologii w rolnictwie, a tym samym przyczynią się do ochrony środowiska i klimatu. Realizacja wspólnych inwestycji przy zaawansowanych, drogich technologiach to przyszłość rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2