Samorząd rolniczy w województwie świętokrzyskim świętował swoje ćwierćwiecze

 

izbyobrazŚwiętokrzyska Izba Rolnicza świętuje 25 – lecie
W dniu 17 maja 2022 roku Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszu 25–lecia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Zgromadzili się tu członkowie samorządu rolniczego z naszego województwa oraz licznie przybyli goście z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem i prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktorem Szmulewiczem na czele. Przybyli szefowie izb z innych województw, Poseł Agata Wojtyszek, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior , dyrektorzy instytucji z otoczenia rolnictwa.
Rektor Bazyliki Krzysztof Czepirski podczas kazania podkreślał znaczenie pracy rolników, sadowników, plantatorów, hodowców. - "W piśmie świętym często określani są mianem - trudzący się przy ziemi. Od najdawniejszych czasów ci, którzy przywiązani są do ziemi, przywiązani są do Pana Boga" - zaznaczał.

Wyjaśniał, że w Piśmie Świętym sam Bóg wielokrotnie występuje w roli rolnika, siewcy, czy ogrodnika. Stąd wniosek, że praca gospodarzy ma ogromne znaczenie, gdyż produkują żywność. - Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem - mówił rektor Krzysztof Czepirski. A największym wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest wyprodukowanie zdrowej żywności.
Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Stanisław Stanik podkreślał, że główną rolą samorządu rolniczego jest wpływanie na kształt polityki rolnej. Od lat rolnicy w naszym regionie zmagają się z tymi samymi problemami jak wyludnianie się wsi, scalanie gruntów, czy rozdrobnienie gospodarstw. Podczas modlitwy w intencji rolników i samorządu rolniczego nie brakło wzruszeń, zwłaszcza podczas przekazania darów w postaci bochna chleba i wina.
Po Mszy Świętej uczestnicy udali się do Świętokrzyskiego Dworu w pobliskiej Wólce Milanowskiej, gdzie miały miejsce główne uroczystości jubileuszu 25- lecia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W uroczystości brało udział około 300 osób. W tym gronie byli członkowie samorządu rolniczego i zaproszeni goście m.in.: Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski, Sławomir Neugebauer reprezentujący Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Agata Wojtyszek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Czesław Siekierski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marzena Okła Drewnowicz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sylwia Bętkowska Dyrektor Biura Europosła Adama Jarubasa pełniąca funkcję asystenta akredytowanego w Parlamencie Europejskim, Andrzej Maciąg były Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, Tomasz Kuśnierek Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Józef Cepil Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach, Urszula Luty Kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, Ewa Stachura- Kruszewska Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie, Jarosław Goliniewski Dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie, Lucyna Rybak Dyrektor Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Rzeszowie, Wioletta Dygas Dyrektor Oddziału Menegera Sprzedaży Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Oddział w Kielcach, Jarosław Królicki Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, Piotr Lipiński Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu, Katarzyna Sowa – Cichecka Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Kielcach, Bogdan Konopka Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach, Marek Chrapek Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Sławomir Neugebauer Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Robert Mazur Kierownik Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Kielcach, Ryszard Kułaga Prezes Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna”w Kielcach, Adam Derza Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, Jarosław Mikołajczyk Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach, Bogusław Włodarczyk Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu, Waldemar Gacek Wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, Michał Stachlewski Dyrektor Handlowy Firmy Kisiel Dystrybutora Ciągników Case i Steyr, Jakub Madej Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie, Krzysztof Czerwiec Prezes Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju, Andrzej Żakowski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chmielniku, Mirosław Wiewióra Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chmielniku, Marzena Ślusarz Redaktor Echa Dnia Świętokrzyskie, Krzysztof Krogulec Fotoreporter Echa Dnia.
Wśród licznie zgromadzonych gości obecnością swoją podczas jubileuszu zaszczycili nas także wymieniony już Wiktor Szmulewicz Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych jednocześnie Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, Robert Nowak Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ryszard Czaicki Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, jednocześnie Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, Katarzyna Szczepaniak Dyrektor Biura Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Jolanta Pisarska Zastępca Dyrektora Biura Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz szefowie wojewódzkich izb rolniczych wraz z delegacjami. Tadeusz Ziółkowski Wiceprezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Mirosław Smaruj Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Gustaw Jędrejek Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, Wojciech Kniaziuk Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Pszczoła Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych Lubelskiej Izby Rolniczej. Swoją obecnością zaszczycił nas również: Andrzej Kuziemski Członek Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej, Bronisław Węglewski Prezes Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Marek Boligłowa Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, Jerzy Bator Wiceprezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, Witold Konarski Wiceprezes Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, Mirosław Górka Członek Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, Sławomir Błażejczyk Dyrektor Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej, Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Witold Grunwald Członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Zdzisław Łuba Członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Jan Zelkowski Członek Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Barbara Laskowska Dyrektor Biura Podlaskiej Izby Rolniczej, Anna Borkowska Prezes Spółki Prosperita Podlaskiej Izby Rolniczej, Jacek Rutkowski Pracownik Spółki Prosperita Podlaskiej Izby Rolniczej, Wiesław Burzyński Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej, Roman Włodarz Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Marek Kuźniewski Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Jolanta Mackiewicz Dyrektor Biura Warmińsko–Mazurskiej Izby Rolniczej, Piotr Walkowski Prezes Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Bartosz Banaszak Członek Prezydium Rady do spraw Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych oraz Stanisław Baliński Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Świętokrzyska Izba Rolnicza od 25 lat podejmuje liczne działania na rzecz rolnictwa i świętokrzyskich rolników. Nie sposób wymienić wszystkich, ale należy podkreślić, że zawsze kierowała się dobrem swoich członków, rolników. Korzenie izby sięgają przedwojnia. "Kielecka Izba Rolnicza jest wzmiankowana na kartach historii lat 30  dwudziestego wieku, obok 13 z innych województw" - mówił Stanisław Stanik, Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. - "Czas jest nieubłagany i niesie nowe wyzwania."
Wśród priorytetowych prezes Stanik wymienił produkcję żywności na szeroką skalę, by zapełnić lukę, która powstała w wyniku wojny na Ukrainie.
- "Przed nami ogromne zagrożenie głodem. Polsce i Europie nie grozi to, że my rolnicy, nie wyprodukujemy żywności dla naszych konsumentów, ale istnieje ryzyko, że ta żywność, dobrej jakości żywność, będzie bardzo droga, zaś rodziny z mniej zamożnym portfelem będą musiały kupować produkty gorszej jakości" - mówił Wiktor Szmulewicz, Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Jak wyjaśniał, na forum międzynarodowym toczą się rozmowy na temat zapobiegania głodowi, między innymi chodzi o sposoby wyeksportowania 15 miliardów ton zboża zalegających w magazynach na Ukrainie, których sami Ukraińcy wywieźć nie mogą. Akcja, w której udział ma wziąć kilka krajów, będzie realizowana z decydującym udziałem Polski a zboże powinno trafić do Afryki, gdzie do czasów wojny Ukraina eksportowała. Prezesi przewidują, że w tej trudnej wojennej sytuacji, świętokrzyscy i polscy rolnicy mogliby wypełnić lukę po braku produktów rolnych z Ukrainy. Zbiory zbóż w tym kraju mogą być o nawet 40 procent niższe niż w latach poprzednich. Prezes Szmulewicz przyznał, że nastał czas, kiedy o sytuacji rolników mówi się bardzo dużo. - "Mam nadzieję, że doczekamy takich czasów, że o rolnikach będzie się mówiło z szacunkiem i odpowiednią wagą - zaznaczył prezes. Powinniśmy wykorzystać jak najlepiej potencjał ziemi jaki mamy w obliczu wojny i sytuacji geopolitycznej".
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz w swoim wystąpieniu powiedział - "Wy już tyle w życiu przeszliście, że nic Was nie złamie. Wszystko Was może tylko wzmocnić. Czy teraz wykorzystamy tę szansę? Na pewno. Nasi rolnicy są zaradni. A jedno wiem. Nie grozi nam gorsza jakość naszej żywności. Tym się szczycimy w całym świecie, że żywność produkowana przez polskich rolników jest wysokiej jakości."
Z kolei poseł Agata Wojtyszek chwaliła rolników za walkę o swoje. – „Kiedy byłam wojewodą świętokrzyskim i nadszedł kataklizm, to Wy podczas spotkań mobilizowaliście mnie, bym wnosiła do ministerstwa o odpowiednią pomoc. Bardzo Wam dziękuję” - mówiła.
Poseł Czesław Siekierski zaznaczał, że rolą samorządu rolniczego jest mobilizowanie władz. - Izby rolnicza jest partnerem dla rządu w zakresie kreowania polityki - wyjaśnił.
Zaś determinację, wytrwałość, hart ducha w rolnikach podkreślała posłanka Marzena Okła - Drewnowicz. – „Przywiozłam Wam z uli sejmowych miód jako symbol dobra i obfitości. Niech się wiedzie” - zaznaczyła. Następnie Sylwia Bętkowska Dyrektor Biura Europosła Adama Jarubasa pełniąca funkcję asystenta akredytowanego w Parlamencie Europejskim odczytała list okolicznościowy z życzeniami szacunku, owocnej pracy i sprostania wyzwaniom od Adama Jarubasa Posła do Parlamentu Europejskiego.
Głos zabrał również Andrzej Maciąg były pierwszy Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, który złożył gratulacje i wspominał jak powstawała Kielecka Izba Rolnicza.
Jubileusz był też okazją do wręczenia odznak honorowych „Zasłużony dla rolnictwa” i„Zasłużony dla samorządu rolniczego” dla rolników, pracowników i działaczy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” odznaczeni zostali: Magdalena Adamek, Daniel Biskup, Krzysztof Charemski, Tadeusz Chojnacki, Paweł Cybularz, Telesfor Dudek, Aleksandra Dudkiewicz, Grzegorz Grudzień, Zdisław Juszyński, Przemysław Kaczmarczyk, Bogusława Kowalik, Tomasz Kotowicz, Mieczysław Kozłowski, Stanisław Krauze, Jan Kwapisz, Maria Lachtara, Artur Lis, Jerzy Luzyńczyk, Krystyna Łyżwa, Anna Mazur, Jerzy Pacek, Marianna Pawłowska, Łukasz Piekara, Artur Płyta, Roman Popis, Karol Sanecki, Roman Stompór, Łukasz Szyposzyński, Sławomir Wasik, Barbara Zając, Leszek Zasuń.

 Dodatkowo, Kapituła Odznaczeń Krajowej Rady Izb Rolniczych nadała odznaczenia osobom zasłużonych dla samorządu rolniczego. Odznaczenia otrzymali:
Srebrną Odznakę Krajowej Rady Izb Rolniczych: Janusz Bąk, Jarosław Kaczmarek, Stefan Pacak i Krzysztof Wójcik.
Brązową Odznakę Krajowej Rady Izb Rolniczych: Adam Augustowski, Tomasz Banaś, Aleksander Bidas, Jerzy Długosz, Czesław Drogosz, Wiesław Gawęcki, Michał Glinka, Stanisław Juszczyk, Aleksandra Kaczmarek, Józef Kapusta, Michał Kuliński, Wiesław Mazur, Dariusz Przemyski, Ewelina Stojek, Zygmunt Styczeń, Anna Szymczyk-Tomatczak, Justyna Wolak, Lech Wójcik, Edward Zając i Krzysztof Ziętek.

Podczas uroczystości jubileuszowych na scenie wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich „Modrzewianki” z gminy Nowa Słupia.
W trakcie jubileuszu przeprowadzona została konferencja pn. Zielony Ład, rolnictwo i obszary wiejskie w priorytetach Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027, który przeprowadził dr hab. Piotr Nowak profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Serdeczne podziękowania popłynęły dla sponsorów, a mianowicie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW „TUW” w Warszawie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej ROKITNIANKA w Szczekocinach, Firmy Kisiel Dystrybutora Ciągników Rolniczych Case i Steyr z Górna, Centrali Nasiennej w Kielcach, Banku Spółdzielczego w Pińczowie, Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczeg w Solcu Zdroju, Banku Spółdzielczego w Chmielniku, Banku Spółdzielczego w Łopusznie oraz Firmy Gomar sp.z.o.o w Pińczowie. Podsumowując obchody jubileuszu 25-lecia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej prezes Stanisław Stanik podziękował wszystkim, którzy wspólnie tworzą Świętokrzyską Izbę Rolniczą, a w szczególności rolnikom którzy są solą tej ziemi. Podziękował przedstawicielom instytucji działającym w otoczeniu rolnictwa, z którymi wspólnie działamy dla świętokrzyskich rolników. Podziękował dyrektor Biura oraz pracownikom za przygotowanie tej uroczystości, Kołu Gospodyń Wiejskich Modrzewianki oraz burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Słupia Andrzejowi Gąsiorowi za oprawę artystyczną jubileuszu, jak również wszystkim obecnym przedstawicielom izb rolniczych za tak liczne przybycie. Na zakończenie uroczystości wszystkim zebranym zostały wręczone okolicznościowe pamiątki. Więcej zdjęć w galerii http://www.sir-kielce.pl/index.php/galerie

drzewo krzyża Śwcelebra podziękowcelebra
2kośc stoj 3
błogosławieństwocelebra25prezKRIRodznaczeni2izbygratulacje Szmgwuazdy

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2