03/29 2022

Wniosek o odroczone płatności przy zakupie nawozów

W załączeniu przekazujemy do Państwa wiadomości wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, przekazany do MRiRW, aby zakłady azotowe produkujące nawozy dla rolnictwa sprzedawały rolnikom nawozy z opóźnionym terminem płatności, określonym na koniec sierpnia bieżącego roku. pobierz