Ministerstwo odpowiada w sprawie udziału młodych rolników w przetargach

Ministerstwo odpowiada, iż obecnie zgodnie z podstawą prawną - Ustawą z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa  podstawową zasadą sprzedaży nieruchomości rolnych z zasobów, którymi dysponuje Skarb Państwa (Dz. U. z 2020r. poz.396, z późn. zmianami) podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych z Zasobów, jest co do zasady przetarg na dzierżawę lub sprzedaż w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Zatem możliwy jest udział w przetargu także tzw. młodych rolników pod warunkiem posiadania uprawnień do prowadzenia gospodrstwa rolnego. W załączeniu pismo MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2