UOKiK sprawdzi czy naruszono zasady konkurencji na rynku agrestu

Na wniosek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do ministra rolnictwa o zbadanie czy nie naruszono zasad konkurencji na rynku owoców miękkich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wystąpił 26 czerwca 2020 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie czy nie zostały naruszone zasady konkurencji na rynku owoców miękkich, w szczególności na rynku agrestu.

W załączeniu pisma KRIR i MRiRW do Państwa wiadomości

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2