05/19 2020

Grunty rolne z KOWR w pierwszej kolejności dla gospodarstw rolnych

W załączeniu publikujemy odpowiedź MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, aby grunty rolne będące obecnie przedmiotem kończących się w okresie najbliższych 2-4 lat umów dzierżawy zawartych między KOWR a spółkami prawa handlowego, po wygaśnięciu tych umów w pierwszej kolejności były rozdysponowane na powiększenie gospodarstw rolnych rodzinnych. pobierz