Grunty rolne z KOWR w pierwszej kolejności dla gospodarstw rolnych

W załączeniu publikujemy odpowiedź MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, aby grunty rolne będące obecnie przedmiotem kończących się w okresie najbliższych 2-4 lat umów dzierżawy zawartych między KOWR a spółkami prawa handlowego, po wygaśnięciu tych umów w pierwszej kolejności były rozdysponowane na powiększenie gospodarstw rolnych rodzinnych. pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2